Welke regelgeving is geldend bij hekwerken?

Regelgeving dakrandbeveiliging hekwerken

De Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving gaat het bij werken op hoogte voornamelijk om het Arbobesluit 3.16 Voorkomen valgevaar. Tevens nemen we het A-Blad Platte Daken mee omdat hierin punten staan die voorheen in het Arbobesluit 3.16 vermeld stonden.

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Wanneer spreekt de wet van een doelmatige leuning? In de regelgeving van het Arbobesluit gaat het dan om een hekwerk of leuning met een hoogte van ten minste 1,1 meter. De enige uitzondering is als het voldoet aan de regels voor vloerafscheidingen vanuit het Bouwbesluit 2012.

Hekwerken conform het A-blad Platte Daken moeten tegen een neerwaartse kracht van 1,25 kN en een opwaartse kracht van 0,3 kN bestand zijn zonder dat de dakrandbeveiliging zijn functie verliest. Tevens mogen de staanders of leuningen bij een zijdelingse kracht van 0,3 kN niet meer dan 35 mm doorbuigen.

Europese norm NEN-EN-ISO 13374

test

In Europa hebben diverse landen in normeringscommissies samen een tweetal normen beschreven over collectieve valbeveiliging. Deze normen zorgen ervoor dat Europese fabrikanten hun producten een strengere eis kunnen meegeven dan de al geldende basisregels in de betreffende landen. Tevens zorgt dit ervoor dat er een gelijke norm is voor collectieve valbeveiliging voor iedereen die de norm hanteert. Hekwerken die voldoen aan een van beide normen overstijgen dus de minimale eisen van de Nederlandse wetgeving in Arbobesluit 3.16. De NEN-EN-ISO 13374 is letterlijk de norm van tijdelijke hekwerken en dit hekwerk dient ten minste 1 meter boven de werkplek uit te stijgen en voorzien worden van twee horizontale leuningen. Dit worden de hand- en knieleuning genoemd en de tussenopening mag verticaal maximaal 47 cm zijn. Er dient een schoprand te worden gemonteerd indien er gevaar is van vallende gereedschappen of onderdelen. Deze schoprand bij het hekwerk is niet nodig als er al een dakopstand is die hoog genoeg is.

Bij de NEN-EN-ISO 13374 mag de overspanning tussen de staanders groter zijn dan bij de NEN-EN-ISO-14122. Dit zorgt ervoor dat bij de volledige dakrandbeveiliging minder staanders nodig zullen zijn. Natuurlijk volstaat de NEN-EN-ISO 13374 hiermee aan de Nederlandse wetgeving en biedt het de ideale valbescherming bij werken op hoogte. In Nederland wordt deze norm in vrijwel de meeste gevallen toegepast voor collectieve valbeveiliging.

Europese norm NEN-EN-ISO 14122

Voor hekwerken is er ook nog een strengere norm waaraan uw hekwerk kan voldoen. Deze norm is de NEN-EN-ISO 14122 en is officieel de norm van permanente hekwerken. Deze norm wordt ook veelvuldig toegepast bij machinehekwerken. In de norm NEN-EN-ISO 14122 dient de bovenste leuning ten minste 1,1 m boven de werkplek uit te stijgen en voorzien van twee horizontale leuningen. Dit worden de hand- en knieleuning genoemd en de tussenopening mag verticaal maximaal 50 cm zijn. Tevens dient er een schoprand te worden gemonteerd aan de onderzijde van het hekwerk van tenminste 10 centimeter.

KeeGuard dakrandbeveiliging

Vrijstaande veiligheidsrailing
  • NEN-gecertificeerd
  • Vrij opgelegd hekwerk
  • Flexibele oplossing
  • Duurzaam
Lees meer over KeeGuard

Het verschil tussen beide normen is de overspanning van het hekwerk tussen de staanders. Bij deze NEN-EN-ISO 14122 norm is de hart op hartafstand korter waardoor de kracht op het midden van de leuning hoger kan zijn. Dit heeft een versterkend effect voor het hele hekwerk, maar zorgt er natuurlijk wel voor dat u meer staanders nodig heeft voor uw dakrandbeveiliging. Deze norm is in de Verenigde Staten de standaard en wordt in Europa ook vaker gebruikt bij Amerikaans georiënteerde bedrijven.

Hekwerken op dakterrassen

Het Bouwbesluit 2012 geeft als uitzondering aan dat bij gebouwen hoger dan 13 meter de balustrade ten minste 1.2 meter hoog moet zijn. Een uitzondering is er bij specifieke gebouwen die een bijeenkomstfunctie hebben. Hiervoor geldt dat de balustrade 70 centimeter hoog mag zijn, maar de som van de hoogte + diepte = minimaal 110 centimeter.

Volgens het Bouwbesluit mogen de hekwerken tussen 0,2 en 0,7 meter geen opstapmogelijkheid hebben en openingen mogen maximaal 0,1 meter zijn. Onze hekwerken zijn daarom niet geschikt voor gebruik bij dakterrassen.

Conclusie

Bij werkzaamheden op hoogte is het zeker nodig om preventieve maatregelingen te nemen om valgevaar te voorkomen. Kiest u voor collectieve valbeveiliging dan kunnen wij u zowel voorzien in dakrandbeveiliging conform beide normen. Of u kiest voor NEN-EN-ISO 13374 of NEN-EN-ISO 14122, ze voldoen beide aan de Nederlandse wetgeving. Bij Simplified Safety richten wij ons voornamelijk op de veiligheid van de werknemer, voor een publieke toepassing bieden wij geen hekwerken.

Heeft u naar aanleiding van ons artikel nog vragen over collectieve valbeveiliging? Neem dan graag contact met ons op!

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.