Wanneer is een kooiladder verplicht? Wet- en regelgeving

regelgeving Kooiladders

Bij het werken op hoogte zijn ladders en trappen vrijwel altijd een vereiste om te gebruiken. Om de veiligheid ervan te kunnen garanderen moeten deze aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Hetzelfde geldt voor kooiladders die over het algemeen gebruikt worden om grotere hoogteverschillen te overbruggen.

Kooiladders - ook wel brandladders of vluchtladders - zijn altijd uitgevoerd in robuust gegalvaniseerd staal of aluminium. Roestvorming aan een vluchtladder kan namelijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Kooiladders hebben dus vrijwel allemaal een lange levensduur en zorgen voor een efficiënte en veilige toegang tot machines, installaties, silo’s en daken.

Afsluitbare kooiladder

Naast het feit dat een kooiladder aan de bovenkant moet zijn beveiligd, kan het ook nodig zijn de onderkant van de kooiladder af te sluiten. Sommige kooiladders beginnen namelijk op of vlak boven de grond en zijn daarmee dus toegankelijk voor publiek. Bij dergelijke kooiladders is het vanuit veiligheidsoverwegingen aan te raden om de onderkant af te sluiten door middel van een afsluitbaar hekje, zodat onbevoegden geen toegang kunnen hebben tot de brandladder.

Veel kooiladders beginnen om die reden aan de onderkant op ongeveer 2,5-3 meter hoogte, zodat men niet zomaar toegang heeft tot de ladder. Om toegang te krijgen tot kooiladders die vanaf deze hoogte beginnen, plaatst men een gewone ladder onderaan de kooiladder.

De veiligheidseisen waaraan een trap of ladder moet voldoen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving. Wanneer een ladder meer dan 2,5 meter hoog is, moet deze voldoen aan de eisen met betrekking tot valbeveiliging. Dit betekent dat u dan een bepaalde vorm van valbeveiliging nodig hebt. Dat is waar kooien voor kooiladders ter sprake komen.

Wet- en regelgeving voor Kooiladders

Volgens EN-ISO 14122-4 - Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders en NEN 2484 - Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen, zijn er bepaalde eisen aan een vaste ladder. Een vaste ladder moet een kooi hebben die begint tussen 2,2 en 3 meter vanaf de grond. Dit zorgt ervoor dat men veilig de kooiladder kan beklimmen zonder het hoofd te stoten. Tevens moet de kooi van de kooiladder doorlopen tot 1,1 meter boven het niveau van de dakrand. Hierdoor sluit de kooiladder aan bij het verplicht leuningwerk op het hogere niveau. De 1,1 meter vereiste van het leuningwerk is volgens de EN-ISO 14122-4 norm. Volgens het Bouwbesluit 2012 is 1 meter al een doelmatig hekwerk, het is een afweging volgens welke norm u uw leuning aanpast. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u vanaf de bovenkant niet in de kooiladder kan vallen. Een KeeGuard LadderKit is een kooiladder beveiliging die perfect volgens deze strenge norm van EN-ISO 14122-4 voldoet.

In het Arbo-besluit 3.16 staat vermeld dat er bij: Risicoverhogende omstandigheden, sparingen en openingen of vanaf 2,5 meter hoogte of meer het valgevaar beperkt moet worden. Bij een kooiladder is het dus van belang om dan te kiezen voor een kooi die tussen 2,2 en 3 meter hoogte begint (of wellicht zelfs tussen 2,2 en 2,5 meter voor beide normen).

Regelgeving valbeveiliging bij kooiladders bovenkant

Volgens deze zelfde EN-ISO 14122-4 is het van belang dat bovenaan een kooiladder op aankomstniveau aan beide kanten een leuning is geplaatst. Deze leuning dient aan beide zijden minimaal 1,5 meter lang te zijn. Hierdoor kan men bovenaan de kooiladder niet direct naast de ladder alsnog naar beneden vallen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de leuningen naast de kooiladder te verplaatsen en het dak op te richten. Hiervoor raden wij aan om de leuningen 2 meter lang te maken aan beide zijden. Hiermee zorg u dat u op een veiliger deel van het dak komt.

Bovenaan een kooiladder is het verplicht om een zelfsluitende veiligheidspoort te hebben. Dit industriële poortje is een veelgebruikt middel bij kooiladders om als zelfsluitend veiligheidspoortje te dienen. Dit zelfsluitende poortje zorgt ervoor dat men bovenaan de kooiladder de gevaarlijke opening van de kooiladder afsluit en valgevaar voorkomt.

Lange kooiladders

Wanneer de kooiladder een grotere lengte heeft, is het verplicht om op een bepaalde hoogte een rustbordes te plaatsen. Volgens de EN-ISO 14122-4 is het verplicht om bij kooiladders vanaf 10 meter hoog, op iedere 6 meter een rustbordes te plaatsen dat is voorzien van leuningwerk. Volgens het Arbobesluit 3.16 is op elke 7,5 meter een rustbordes vereist. Om te voldoen aan beide richtlijnen is iedere 6 meter een rustbordes dus de leidraad.

KeeGate Zelfsluitende veiligheidspoort

KeeGate zelfsluitende veiligheidspoort
  • NEN-gecertificeerd
  • Universele maten
  • Montage ter plekke
  • Zelfsluitende poort
Lees meer over KeeGate
Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.