Veiligheid bij graafwerkzaamheden

Personeel bij graafwerkzaamheden

Het graven van sleuven bij wegwerkzaamheden is gevaarlijk werk waar bouwvakkers dagelijks mee te maken hebben. Afhankelijk van de uit te voeren taak zijn er verschillende risico's aan verbonden. Laten we ingaan op de verschillen tussen sleuven graven en uitgraven, de gevaren die ermee gepaard gaan en hoe risico's tijdens het werk kunnen worden beperkt.

Opgraving versus sleuven graven

Een uitgraving wordt gedefinieerd als elke door de mens gemaakte snede, holte, greppel of depressie in het aardoppervlak gevormd door grondverwijdering. Een greppel wordt gedefinieerd als een smalle uitgraving (in verhouding tot de lengte) die onder het grondoppervlak is gemaakt. Over het algemeen is de diepte van een greppel groter dan de breedte, maar de breedte van een greppel (gemeten aan de onderkant) is niet groter dan 15 voet (4,6 m).

Gevaren van greppel- en graafwerkzaamheden

Werknemers die greppels graven of uitgraven, lopen het risico te overlijden als ze een onbeschermde greppel binnengaan en de wanden instorten. Jaarlijks gebeuren er helaas dan ook veel ongelukken als gevolg van sleuven graven bij wegwerkzaamheden, regelmatig met dodelijke afloop. Het grootste deel van deze ongelukken komt voor bij kleine bedrijven. Het ontbreken van een beschermend systeem was de belangrijkste oorzaak van de dodelijke slachtoffers in de sleuven.

De gevaren die gepaard gaan met het graven van sleuven worden erkend en kunnen worden voorkomen, maar verwondingen en dodelijke slachtoffers die met deze gevaren gepaard gaan, blijven voorkomen. Van uit de werkgever wordt er ook hier verwacht dat men beschermende uitrusting en veilige werkpraktijken hanteerd om de gevaren van werknemers tijdens greppelwerkzaamheden en opgravingen tot een minimum te beperken.

Verantwoordelijkheden van bevoegde personen

Elke graafklus vereist een aangewezen en getrainde competente persoon ter plaatse. Een competent persoon is een persoon die in staat is om bestaande en voorspelbare gevaren of werkomstandigheden te identificeren die gevaarlijk zijn voor werknemers. Ze kunnen bodemtypes en de vereiste beschermingssystemen identificeren en zijn bevoegd om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen om deze gevaren en omstandigheden weg te nemen. De bevoegde persoon moet de bodem evalueren om de stabiliteit ervan vast te stellen. Na het identificeren van de bodemstabiliteit, moeten ze bepalen welk type beschermingssysteem moet worden gebruikt. Voordat een werknemer een greppel betreedt, moet het beveiligingssysteem aanwezig zijn en voltooid zijn voordat het werk begint. De bevoegde persoon moet arbeiders uit het opgravingsgebied verwijderen bij enig bewijs van een situatie die een instorting zou kunnen veroorzaken, zoals ophoping van water in de greppel of problemen met het beveiligingssysteem. De bevoegde persoon moet ook optreden voor andere gevaarlijke situaties zoals vallende lasten of andere gevaarlijke omstandigheden.

Geulinspecties

Werkgevers moeten een bekwame persoon de greppels laten inspecteren voordat het werk begint en als de omstandigheden veranderen voordat een werknemer een greppel betreedt. De bevoegde persoon inspecteert de greppel op graafgevaren en moet deze elimineren als ze worden geïdentificeerd. Geulen moeten ook worden geïnspecteerd na een regenbui of ander binnendringend water of na enige andere gebeurtenis die de toestand van de greppel zou kunnen hebben veranderd.

Vereisten voor beveiligingssystemen

Geulen van 1,5 meter diep of meer vereisen een beschermend systeem, tenzij de uitgraving volledig in stabiel gesteente wordt gemaakt. Als het minder dan 1,5 meter diep is, kan een bevoegd persoon bepalen dat een beveiligingssysteem niet nodig is. Voor greppels van 6 meter diep of meer moet het beveiligingssysteem zijn ontworpen door een geregistreerde professionele ingenieur of gebaseerd zijn op gegevens die zijn goedgekeurd door een geregistreerde professionele ingenieur.

Soorten beveiligingssystemen

Hieronder volgen typen beveiligingssystemen die worden gebruikt om instortingen te voorkomen. Het ontwerpen van een beveiligingssysteem kan complex zijn. Overwegingen zijn onder meer bodemclassificatie, snedediepte, het watergehalte van de bodem, veranderingen veroorzaakt door het weer, toeslagbelastingen (bijv. specie, andere materialen die in de sleuf moeten worden gebruikt) en andere werkzaamheden in het gebied.

Banken betekent een methode om werknemers te beschermen tegen instortingen door de zijkanten van een uitgraving uit te graven om een ​​of een reeks horizontale niveaus of treden te vormen, meestal met verticale of bijna verticale oppervlakken tussen de niveaus. Bankieren kan niet in grond van type C. Type C-grond is geclassificeerd als de minst stabiele grondsoort, en voorbeelden zijn grind en zand.

Hellen houdt in dat de sleufwand wordt afgesneden onder een hoek die schuin van de uitgraving af staat.

Stutten is het nodig om aluminium hydraulische of andere soorten steunen te installeren om bodembeweging en instortingen te voorkomen.

Afscherming beschermt werknemers door het gebruik van loopgraven of andere soorten steunen om instortingen in de bodem te voorkomen.

Veilige werkmethoden in de sleuven

De best practices die hieronder worden beschreven, zijn cruciale elementen om uw werknemers veilig te houden bij het uitvoeren van greppel- en graafwerkzaamheden.

  • Plan de klus voordat u begint door veilige locaties uit de buurt van de greppel aan te leggen voor storthopen en routes voor zwaar materieel
  • Houd zwaar materieel uit de buurt van greppelranden. Zwaar materieel kan stabiliteitsproblemen van de greppel veroorzaken
  • Houd uitgegraven grond en andere materialen op minstens 60 cm van de rand van de greppel
  • Weet waar ondergrondse nutsvoorzieningen zich bevinden voordat u gaat graven. Neem contact op met de lokale instanties om te bepalen waar deze zich bevinden
  • Test op atmosferische gevaren, zoals een laag zuurstofgehalte, gevaarlijke dampen en giftige gassen bij een diepte van meer dan 1,2 meter
  • Werk niet onder hangende lasten
  • Zorg ervoor dat het personeel goed zichtbare vesten draagt
  • Ladders mogen nooit meer dan 8 meter verwijderd zijn van een werknemer in de greppel
  • Om te voorkomen dat u in een open greppel valt, moet u ervoor zorgen dat de greppel is afgedekt. Een eenvoudige oplossing kan een stuk triplex of een uittrekbaar rooster, zijn om ervoor te zorgen dat het gat goed wordt vastgezet. Het zorgt voor een gemakkelijke inspectie van de greppel, vormt een fysieke barrière tussen de arbeiders en het valgevaar en kan aan de grond worden bevestigd.

Graaf- en graafwerkzaamheden kunnen dodelijk zijn als ze niet worden uitgevoerd met behulp van de bedieningselementen die in deze blog worden beschreven. Neem de gevaren bij het graven en uitgraven altijd serieus, want zelfs een instorting van 1,8 meter kan de dood van een werknemer veroorzaken.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.