Vanaf welke hoogte is valbeveiliging verplicht?

Vanaf welke hoogte is valbeveiliging verplicht

In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn de artikelen 3.16 en 5.2 van toepassing op valbeveiliging. Deze geven aan dat valpreventie verplicht is bij risicoverhogende omstandigheden, zoals openingen in vloeren, of wanneer het risico bestaat om 2,5 meter of meer naar beneden te vallen.

Volgens de arbowetgeving heeft iedereen recht op een veilige werkplek, dus ook bij het werken op lagere hoogte. Om die reden moet een werkgever of opdrachtgever altijd alles in het werk stellen om mensen veilig de werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.

Wetgeving: valbeveiliging verplicht?

Binnen de wetgeving is het uitgangspunt dat de werknemer zijn/haar werk te allen tijde onder veilige omstandigheden moet kunnen uitvoeren. Hiervoor moet een werkgever of opdrachtgever de werknemer voorzien van valbeveiligingsmaterialen en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Industriestandaard

Hoewel de Nederlandse wet- en regelgeving inhoudelijk niet zeer uitgebreid ingaat op de specifieke vereisten met betrekking tot valbeveiliging, is de naleving zeer eenvoudig met de toepassingen die voldoen aan internationale standaarden. Aangezien de internationale industriestandaard zeer hoog ligt – onder andere OSHA in de Verenigde Staten – ligt de standaard voor Nederlandse valbeveiligingstoepassingen dan automatisch ook hoog.

Als u zeker wilt zijn van goede kwaliteit en duurzame valbeveiligingsmiddelen, kies dan bij voorkeur voor producten die aan deze internationale eisen voldoen. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Soorten valgevaar bij werken op hoogte

Wanneer er werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd, zijn er diverse soorten risicofactoren te onderscheiden. Onderstaand vindt u een overzicht van deze risico’s:

Dakranden: de randen van daken zijn wellicht de meest voor de hand liggende plekken waar valgevaar bestaat. Een enkele misstap bij een dakrand kan reeds fatale gevolgen hebben. Om die reden is het wettelijk verplicht om medewerkers te beschermen tegen valgevaar bij het werken op een dak.

Gaten in het dak: onder ‘gaten in het dak’ vallen lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken. Deze factoren worden vaak onderschat als risico. Hoewel ze meestal van kunststof of glas zijn gemaakt, bestaat altijd het risico dat een struikelpartij eindigt in een dodelijke val door een lichtkoepel.

Kabels, buizen en leidingen: op de daken van veel bedrijfspanden liggen vaak kabels, kanalen en leidingen van de airconditioning, luchtverversing en zonnepanelen. Deze vormen obstakels bij betreding van het dak en kunnen dus valgevaar opleveren.

Valbeschermingsmiddelen op hoogte

Bij werken op hoogte zijn er grofweg twee verschillende soorten beschermingsmiddelen te onderscheiden:

  • Individuele valbeveiliging: onder individuele valbeveiliging vallen de middelen die slechts één persoon beschermen tegen valgevaar, zoals een doodgewichtanker in combinatie met een vallijn en harnas.
  • Collectieve valbeveiliging: onder collectieve valbeveiliging vallen de maatregelen die men kan treffen om meer dan één persoon beschermen tegen valgevaar, zoals dakrandbeveiliging, hekwerken rond lichtkoepels of looppadmarkering.

Naast deze twee soorten, wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente valbescherming.

  • Tijdelijke valbescherming: van tijdelijke valbescherming is sprake wanneer een toepassing voor korte tijd wordt gebruikt bij werkzaamheden op een dak en vervolgens weer wordt opgeruimd. Een voorbeeld is een verplaatsbaar doodgewichtanker.
  • Permanente valbescherming: permanente valbescherming wordt gebruikt voor langere tijd. Voorbeelden hiervan zijn overstapplatforms, dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging voor lichtkoepels.

Oplossingen om valgevaar te voorkomen

Simplified Safety is gespecialiseerd in het voorkomen van risico’s bij het werken op hoogte en heeft uitstekende oplossingen om uw medewerkers te beschermen tegen valgevaar.

Dakrandbeveiliging: KeeGuard is een modulair en vrij opgelegd systeem om uw personeel bij dakranden te beveiligen. Door het gebruik van PVC voetstukken, buizen en buisklemmen is de constructie volledig flexibel te configureren en passend te maken. De duurzame materialen staan garant voor jarenlange bescherming aan de dakranden. Bekijk onze dakrandbeveiliging.

Vrijstaande bescherming voor gaten in het dak: Valgevaar bij lichtkoepels, dakluiken en lichtstraten is eenvoudig te verhelpen met een vrij opgelegd systeem dat rond een koepel of lichtstraat wordt opgebouwd. De reling is geschikt voor afwijkende maten lichtkoepels en -straten en biedt ook valbescherming bij zowel koepelvormige als piramidevormige koepels. Bekijk onze lichtkoepelbeveiliging.

Step-overplatforms: De kabels, kanalen en leidingen op vele daken zijn eenvoudig te overbruggen met een step-over platform. Door een modulair samengesteld bordes over de obstakels te plaatsen, kunnen werknemers deze veilig passeren zónder het risico te vallen. Ook dakhoogteverschillen kunnen met deze platforms eenvoudig worden overbrugd. Bekijk onze overstapplatforms.

De beste oplossing voor uw project

Hebt u hulp nodig bij het maken van een goede keuze voor uw project? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.