Vanaf welke hoogte is valbeveiliging nodig?

Vanaf welke hoogte valbeveiliging nodig?

Elke verantwoordelijke voor veiligheid zou wensen dat het een eenvoudig antwoord was. Of je nu verantwoordelijk bent voor: health and safety, facility, logistiek of VGM, de vraag is vanaf welke hoogte echt valbeveiliging nodig is? Eén hoogte waar valbeveiliging nodig die geldig is voor alle normen in alle industrieën. Er zijn diverse gevallen waar valbeveiliging nodig is, terwijl de hoogte niet deze valbeveiliging vereist. In dit artikel nemen wij u mee naar meer duidelijkheid over deze eisen en richtlijnen van valbeveiliging.

Hierdoor zullen wij ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging duidelijker zal zijn. Desondanks kan het te allen tijden zo zijn dat bedrijfsregelementen van specifieke bedrijven strenger zijn opgesteld dan de algemene wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging.

Vanaf welke hoogte vereist men valbeveiliging?

Het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit voor het voorkomen van valgevaar. Zij definiëren dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Valbeveiliging bij andere hoogtes lager dan 2.5 meter is ook in verschillende situaties aan te bevelen. In het Arbobesluit 3.16 staat ook aangegeven dat er valgevaar ontstaat bij risico verhogende omstandigheden. Voorbeelden hiervan is het werken naast of bij uitstekende delen of het werken bij verkeer of bij het water.

Bij het werken vanaf een bordes, platform of loopbrug/looppad gelden weer andere regels. Met betrekking tot valbeveiliging is het noodzakelijk om vanaf een hoogte van 50 centimeter al maatregelen te treffen. Valbeveiliging dient toegepast worden in de vorm van een adequate leuning. Volgens de norm NEN-EN-ISO 14122 is er een leuning vereist van 1.1 meter plus een schoprand aan de onderzijde.

Valbeveiliging en het veilig werken op hoogte is gebonden aan regelgevingen in Nederland, maar ook Europese wet- en regelgeving. Normaliter is de Nederlandse wet- en regelgeving gebaseerd is op de Europese regelgeving. Valbeveiliging is in Nederland in veel gevallen gelijk qua veiligheid. Zoals eerder gemeld vereist de NEN-EN-ISO 14122 een leuning van 1.1 meter met schoprand. Terwijl het Arbobesluit 3.16 aangeeft dat een doelmatige afscherming 1 meter hoog is. Simplified Safety levert collectieve valbeveiliging die allemaal voldoet aan de strengere NEN-EN-ISO 14122 norm. Hierdoor voldoen onze hekwerken zowel aan de normen van het Arbobesluit 3.16 als aan de Europese norm.

In Nederland is er valgevaar vanaf 2.5 meter hoog. Er dienen valbeveiligingsmaatregelen getroffen te worden vanaf deze hoogte of bij risicoverhogende situaties. In de Verenigde Staten is er valbeveiliging per hoogte afhankelijk van de industrie waarin men werkzaam is. In de algemene industrie vereist men valbeveiliging vanaf 1,2 meter (4 feet) en in de bouw is dit nodig vanaf 1,8 meter (6 feet). Er zijn Amerikaans georiënteerde bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, maar die de strengere Amerikaanse regelgeving zal volgen. Simplified Safety heeft ook een locatie in de Verenigde Staten en is dus bekend met wet- en regelgeving van OSHA in de Verenigde Staten. Wij leveren dan ook valbeveiligingsproducten die aan zowel Nederlandse, Europese, Britse en Amerikaanse voldoen.

Wat is een veilige valhoogte?

We krijgen vaak de vraag: Wat is een veilige valhoogte?. Vaak vraagt men dit zodat men kan bezuinigen op valbeveiliging. Nu begrijpen wij dat bedrijven allemaal een niet oneindig budget heeft te besteden voor verschillende posten. Je kunt hier natuurlijk ook in doorschieten door te kiezen voor een oplossing die schijnveiligheid creëert. De vraag is natuurlijk of u de veiligheid van uw werknemers op de weegschaal wil leggen door te bezuinigen op valbeveiliging.

Om antwoord te geven op de vraag, Wat is een veilige valhoogte?. Dit antwoord is eigenlijk erg simpel. Deze veilige valhoogte is er niet. Ook al geeft men in het Arbobesluit 3.16 aan dat er vanaf 2.5 meter valgevaar ontstaat, er is al veel eerder kans op letsel. Of u dus wel of geen valbeveiliging neemt, is niet enkel afhankelijk van de hoogte!

De Gezondheidsraad heeft in december 2013 een rapport gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit rapport is een onderzoek te vinden naar Vallen van Hoogte waarin de valhoogte is afgezet tegen de mate van letsel (herstelbaar letsel, blijvend letsel en sterfte). In de onderstaande tabel zien we duidelijk dat ook bij een valhoogte van 0-1 en 1-2 meter al letsel ontstaat. Zowel herstelbaar als blijvend letsel, zelfs bij beide hoogtes is er kans op sterfte. Valbeveiliging bij lagere hoogtes ook nodig? Beslist u het zelf aan de hand van deze cijfers. De percentages die genoemd zijn, bevatten alle arbeidsongevallen tussen 2003 en 2012.

Stichting Arbouw (2012) heeft gegevens in een Monitor Arbeidsgevallen in de Bouw verzameld van plusminus 182.000 werknemers die werkzaam zijn in de bouwbranche. Er is bijgehouden hoeveel verzuim er in de bouw is en met welke reden. De gegevens melden dat er 1230 werknemers verzuim pleegde na een val van minder dan 2.5 meter. Dit is 16,9% van het totaal van alle ongevallen in deze branche die vallen tijdens het werk. Daarnaast is gemeld dat 430 werknemers van meer 2.5 meter een arbeidsongeluk hebben gehad. Deze 430 werknemers zijn in totaal 5,9% van alle ongevallen. Werken op hoogte is gevaarlijk, zowel boven als onder de 2.5 meter is er sprake van kans op letsel. Let bij uw keuze in valbeveiliging niet enkel op de werkhoogte, maar ook naar de ongevallen die er vallen.

Welk soort valbeveiliging heeft de voorkeur?

Vanuit de Inspectie SZW is het van belang dat u maatregelen voorn veiligheid neemt in verschillende stappen. Deze Arbeidshygiënische strategie houdt in dat er van boven naar beneden gewerkt van de meest volledige maatregel tot de minst volledige maatregel. Allereerst wordt van u verwacht dat u kijkt naar bronaanpak.

Voorbeeld: Stel u heeft airco-installaties op het dak staan, u heeft hier enkele keren per jaar onderhoud aan. Een bronaanpak zou zijn om ervoor te zorgen dat u niet op het dak hoeft te werken. Wellicht kunnen de airco-installaties ook op de begane grond geplaatst worden? Is de airco-installatie wellicht volledig overbodig? Bij het toepassen van bronaanpak haalt u het valgevaar weg en is er geen valbeveiliging nodig.

Is bronaanpak in uw situatie niet mogelijk? Dan gaat u kijken naar valbeveiliging in de vorm van collectieve maatregelen, denk hierbij aan collectieve valbeveiliging zoals hekwerken, leuningen en balustrades.

Voorbeeld: U kunt om uw werkgebied of tegen de dakrand een hekwerk plaatsen. Ons KeeGuard systeem is een vrij opgelegd hekwerk dat voldoet aan alle normen en wordt bestempeld als collectieve valbeveiliging. Ook het afschermen van dakluiken of lichtkoepels oor bijvoorbeeld Kee Dome is een vorm van collectieve valbeveiliging.

Mocht het ook niet mogelijk zijn om valbeveiliging in de vorm collectieve maatregelen toe te passen dan gaat u kijken naar individuele maatregelen. Dit zijn valbeveiligingsmaatregelen die enkel van toepassing zijn op één persoon. Een hekwerk beschermt ieder werkend persoon op het dak, een individueel systeem biedt valbeveiliging voor maar één persoon.

Voorbeeld: Denkt u in dit geval aan een doodgewichtanker zoals Weightanka of een geheel lijnsysteem waar een individu zich aan moet haken. De persoon die zich aan het systeem zal koppelen is beschermd, alle andere mensen zijn dit niet

Mochten al deze maatregelen niet mogelijk zijn? Dan rest u enkel nog het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is de allerlaagste mogelijkheid en u toetst dit door middel van het Redelijkerwijs-principe. Hiermee kunt u op grond van technische, uitvoerende of economische redenen een stap lager gaan in de Arbeidshygiënische strategie. Let u er goed op dat enkel een economische reden vaker geen, dan wel stand zal houden bij een ongeval. Het is voor werkgevers niet toegestaan gewoonweg voor de goedkoopste oplossing te kiezen, puur vanwege het kostenplaatje. De Inspectie SZW en ook de werknemers mogen van de werkgever verwachten dat hun veiligheid hoog in het vaandel staat. De duurste oplossing is niet altijd de beste, maar de veiligste oplossing is dit wel! Voor valbeveiliging is de situatie in iedere situatie anders. Welke vorm van valbeveiliging u kiest is daarbij belangrijk voor de veiligheid van de werknemers.

Heeft u vragen over welke type valbeveiliging bij uw dak en werkfrequentie passen? Neemt u dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.