Valbeveiliging: vallijnen vs. dakrandbeveiliging

Bij het werken op hoogte is het wettelijk verplicht risico’s op valgevaar uit te sluiten. Hiervoor zijn verschillende soorten oplossingen beschikbaar. De keuze voor het beste systeem is afhankelijk van verschillende factoren die we onderstaand uiteenzetten.

Voordat we de diverse systemen tegen elkaar afwegen, beschrijven we eerst de eigenschappen van de beide opties.

Wat is een vallijn voor valbeveiliging?

Een vallijn, ook wel vanglijn, is een (rekbaar) touw dat wordt bevestigd aan een ankerpunt op het dak en aan een harnas dat de gebruiker draagt, om de val te breken in het geval van een ongeluk. Het gebruik van een vallijn geeft de gebruiker twee opties:

  • De gebruiker beperken in zijn bewegingsruimte zodat hij slechts tót de dakrand kan komen en er dus niet overheen kan vallen.
  • De gebruiker bewegingsvrijheid geven, maar wel de zekerheid geven van een gebroken val bij een ongeluk.

Twee vallijnen

Wanneer er wordt gewerkt met een vallijn, kan men ook kiezen voor het gebruik van twee lijnen. Hierbij is één lijn horizontaal op het dak gespannen tussen twee of meerdere ankerpunten. Aan deze lijn kan de gebruiker zijn vallijn bevestigen, zodat hij zich vrij over het dak kan bewegen zonder het risico op valgevaar.

Voordelen vallijn:

  • Eenvoudige en snelle installatie
  • Kostentechnisch aantrekkelijk op korte termijn

Nadelen vallijnen:

  • Jaarlijkse keuring (conform EN365) en onderhoud
  • Duurder op lange termijn

Wanneer kies je voor een vallijn?

De keuze voor een vallijn is het meest logisch als er incidenteel voor korte duur op een dak moet worden gewerkt. Dit kan zijn voor dakreparaties of bij periodieke onderhoudswerkzaamheden aan een airco-installatie. De gebruiker kan zichzelf dan eenvoudig en snel aanlijnen aan een al dan niet mobiel en vrij opgelegd doodgewichtanker. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, is de medewerker zo weer ‘losgeklikt’ en kan hij zijn weg vervolgen.

De (beperkte) bewegingsvrijheid die valt binnen de lengte van de vallijn, kan echter een beperkende factor zijn. Dat is een punt waarop een ander valbeveiligingssysteem kan worden overwogen: permanente valbeveiliging in de vorm van dakrandbeveiliging.

Dakrandbeveiliging als permanente valbeveiliging

Dakrandbeveiliging in de vorm van een reling is een alternatieve oplossing voor vallijnen bij werken op hoogte. In principe kan men stellen dat dakrandbeveiliging een langetermijninvestering is. Uiteraard is deze oplossing duurder dan de aanschaf van vallijnen, maar ook veel duurzamer.

Dakreling als dakrandbeveiliging

Dakreling is een vorm van permanente valbeveiliging en wordt langs de gehele rand van het dak geplaatst, waardoor de risico’s op valgevaar worden weggenomen. Zo kunnen medewerkers en monteurs zich over het dak verplaatsen, zonder dat ze worden gehinderd door de beperkingen van een vallijn.

Naast beveiliging van de dakranden, is het uiteraard ook belangrijk andere risico’s op valgevaar in kaart te brengen zoals lichtkoepels en lichtstraten. Ook daarvoor heeft Simplified Safety permanente oplossingen zoals Keedome.

Wanneer dakrandbeveiliging?

De keuze voor een dakreling kan men baseren op de antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe vaak moeten medewerkers of onderhoudsmonteurs op het dak zijn?
  • Hoeveel mensen maken gebruik van het dakoppervlak?

Wanneer een dak of verhoogde werkvloer intensief wordt gebruikt door veel medewerkers, dan is de aanschaf van een dakreling een uitstekende langetermijninvestering. In tegenstelling tot vallijnen is hiervoor geen jaarlijks onderhoud en keuring nodig, waardoor dit op de lange termijn qua kosten de beste optie is.

De zeer duurzame onderdelen van KeeGuard, de dakrandbeveiliging die Simplified Safety levert, gaan decennialang mee. Hiermee bent u verzekerd van jarenlang gebruiksvrije beveiliging voor uw medewerkers.

Vallijnen vs. dakrandbeveiliging

Wanneer kiest men voor de aanschaf van vallijnen en wanneer voor dakrandreling? De belangrijkste overwegingen zijn de frequentie waarmee het dak wordt betreden.

Het gebruik van vallijnen lijkt kostentechnisch in eerste instantie de beste optie, maar vallijnsystemen vergen onderhoud en periodieke keuringen, waardoor ze vooral op langere termijn een kostbare investering blijken. Wel zijn vallijnen snel en eenvoudig in het gebruik om ‘even’ een kleine reparatie uit te voeren.

Permanente valbeveiliging is vooral een goede oplossing als het dakoppervlak regelmatig wordt betreden. Na de eenmalige installatie van het gehele hekwerk, is uw personeel jarenlang beschermd tegen valgevaar. In de meeste gevallen ‘overleeft’ de dakrandreling zelfs de dakbedekking.

Conclusie

Onder de streep is dakrandbeveiliging zowel praktisch als kostentechnisch de beste optie. De op het eerste oog lage kosten en het eenvoudige gebruik van vallijnsystemen zijn verleidelijk, maar blijken op de lange termijn omslachtiger en duurder te zijn.

Vallijnen zijn vooral geschikt voor korte, incidentele werkzaamheden. Bij een kleine dakreparatie of periodieke onderhoudswerkzaamheden is een vrij opgelegd doodgewichtsanker in combinatie met een vallijn een goede oplossing.

Het KeeGuard is een vrij opgelegd hekwerk dat medewerkers langdurig beschermt bij de dakranden. Voor montage hoeft de dakbedekking dus niet te worden doorboord en is het risico op lekkages geminimaliseerd.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.