Top 10 Gevaren op het dak

Top 10 Gevaren op het dak

  1. Dak stabiliteit - Is het dak sterk genoeg om het gewicht van mensen te dragen? Is de draagconstructie intact? Zal het dak ook in de zomer op een warme dag stabiel blijven of buigt het dak dan door? Bekijk altijd de onderlaag voordat u het dak zal betreden.
  2. Ladderveiligheid en -plaatsing - Is de ladder veilig en op een hoek van 65 tot 75 graden geplaatst? Loopt de top van de ladder nog door boven de dakrand en staat de voet van de ladder stevig en stabiel op de grond? Is de ladder geborgen? Er gebeuren jaarlijkse tientallen ongelukken met werken op ladders.
  3. Weeromstandigheden - IJsvorming, sneeuw en wind zijn altijd gevaren op het dak als de dakbedekking glad kan worden. Membraam daken zijn vooral glad in vochtige omstandigheden en het werken op hoogte op dit soort vochtige daken zou dan ook vermeden moeten worden.
  4. Openingen in het dak - Een onbeveiligde lichtkoepel of lichtstraat en slecht bedekte gaten in het dak zijn een grote bron van ongevallen. Zonder valbeveiliging is een opening in het dak even dodelijk als een dakrand. Het gevaar is wellicht nog groter omdat een gat in het dak op iedere plek kan gebeuren waarbij dit men niet verwacht.
  5. Bewustzijn van dakrand - Iemand die op het dak werkt heeft vaak een bepaald bewustzijn over de plek waar hij of zij werkt ten opzichte van de dakrand. Het gevaar zit hem in dat mensen die veelvuldig op het dak werken het idee hebben dat zij dit perfect weten. Zodra u namelijk in de veronderstelling bent dat u zich ver op het dak bevindt, maar ondertussen al steeds meer naar de dakrand toe bent gaan werken is de kans op een ongeval aanmerkelijk groter.
  6. Ontoereikende training - Als er iemand op het dak werkt, die niet goed is opgeleid, zijn zij een gevaar voor de veiligheid op het dak en kan men ernstig letsel toebrengen aan zichzelf of anderen.
  7. Onjuist gebruik van valbeveiligingsproducten - Hierbij valt te denken aan: foutief gemonteerde leuningen, werken met een te lange lanyard of een zwak afknooppunt. Tevens het werken met doodgewichtankers die bescherming bieden conform werkbegrenzend werken, toch gebruiken als valbeveiliging. Of het gebruiken van valbeveiliging geschikt voor één persoon, toch gaan gebruiken voor twee personen. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk!
  8. Slecht zicht - De nok van het dak of een technische ruimte op het gebouw kan het zicht op het dak beperken. Losgewaaide dakbedekking of juist bladeren op het dak kunnen ervoor zorgen dat u slecht zicht heeft waar u loopt. Tevens kunnen dakpannen, ventilatie installaties, zonnepanelen of airco-units uw zicht op het dak beperken.
  9. Dakhelling - Hoe groter de dakhelling is, hoe groter het valgevaar. Verzeker u ervan dat uw valbeveiliging en de dakbedekking stevig is voordat u hierop ook maar één voet op zet.
  10. Daken met verschillende niveaus - Werknemers die dakwerkzaamheden dienen uit te voeren kunnen te maken krijgen met daken die diverse hoogtes heeft. Een dak kan op verschillende punten enkele meters met een ander dakvlak verschillen. Het valgevaar van het ene dakvlak, naar het andere dakvlak is een sterk onderschat gevaar. Juist daarom is het een oorzaak van vele ongevallen! Zorg te allen tijden voor valbeveiliging die geschikt is voor de situatie waarin u of uw medewerkers gaan werken.

Gevaren bij werken op hoogte

Dakveiligheid is de verantwoordelijkheid van ieder persoon die betrokken is bij het project. De risico's zijn er altijd, maar het identificeren van hen en zich te houden aan het gebruik van valbeveiliging kan veel doden en gewonden voorkomen. Bij het dragen van een harnas, zorg ervoor dat het koord de juiste lengte is. Zorg ervoor dat het hekwerk en andere collectieve valbeveiliging voor daklichten of lichtstraten geplaatst zijn. Veel ongelukken gebeuren als er geen duidelijk zicht is op het gevaar en men kon door een dakopening kan vallen. Dit ongeval komt het meest voor bij sneeuw waarbij men ongemerkt bij onbeveiligde dakramen, lichtkoepels of lichtstraten werkt.

Een van de dodelijkste gevaren bij werken op hoogte is een slecht geplaatste ladder. Ofwel de hoek staat verkeerd (niet op 65-75 graden) of de bovenzijde van de ladder niet stevig vastgemaakt aan het dak. Inspectie SZW heeft diverse meldingen van mensen die met een bundel op hun schouder de ladder op klimmen waardoor het zwaartepunt wijzigt en de ladder kan vallen. De werknemer valt achterover en de bundel is de oorzaak van het ongeval en niet de vallende ladder. Zorg ervoor dat de voeten stevig worden geplaatst op de grond en de ladder op een juiste wijze geborgd wordt.

Ongeacht de situatie, moet er altijd valbeveiliging worden gebruikt en een praktische kennis van de PBMs (persoonlijke beschermingsmiddelen) die levens zal redden. Ook voor verschilldende dakdekkers is het tevens belangrijk adequate maatregelen te treffen voor valbeveiliging.

Valgevaar is het grootste gevaar

Inspectie SZW verstaat in een ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 gepubliceerd in januari 2016 onder de val van hoogte 16% van de ongevallen. Hierbij was een val van dak, vloer of platform 6%, een val van een steiger was 3%, een val van een stilstaand voertuig was 3% , een val van een bewegend platform 1%, een val van hoogte door een gat in de grond en 1% een overige val van hoogte. Naast het vallen van hoogte heeft Inspectie SZW onderzocht dat in zelfs 21% van de ongevallen de oorzaak niet een val van grote hoogte was. Men dient dus ook zeker waakzaam te zijn bij het werken op lagere hoogtes.

Het valgevaar in totaliteit is het grootste risico dat heeft geleid tot ongevallen. De ernstigste ongevallen hebben allen te maken gehad met valgevaar. Valbeveiliging is nog vaak een ondergeschoven kindje terwijl het extreem belangrijk is om uw medewerkers veilig te laten werken. Naast het valgevaar gebeuren er ook enorm veel ongevallen door contact met bewegende delen van machines. Wij hebben zowel collectieve valbeveiliging als leuningsystemen die veiligheid creëert voor medewerker in de nabijheid van machines.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.