Hoe kun je veilig een dak betreden?

hoe kun je een dak veilig betreden

Het kan om diverse redenen nodig zijn om regelmatig het dak van een gebouw te betreden. Dit kan zijn voor dakonderhoud, onderhoud aan het luchtcirculatiesysteem of uitvoering van een reparatie. Het maakt niet uit waarvoor men het dak op moet, het is altijd belangrijk om op een veilige manier het dak te kunnen betreden.

Veilige manieren om een dak te betreden

Ladders

Natuurlijk zijn er verschillende manieren om op het dak te komen. Eén van de meest gebruikte manieren is het gebruik van ladders. Er zijn grofweg twee soorten ladders te onderscheiden waarmee je op een veilige manier het dak kan betreden.

Gewone ladders: gewone ladders zijn een prima manier om een dak te betreden. Om ze op een veilige manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een ladder worden geplaatst op een stevige, vlakke ondergrond. Plaats de ladder niet op pallets of kratten, waardoor hij kan gaan schuiven. Ook moet de ladder in een hoek van 75 graden tegen de gevel worden geplaatst, zodat hij niet onderuit kan glijden. Zorg dat de ladder tegen de dakrand rust en nog een meter boven de rand uitsteekt, zodat u daar veilig de ladder op en af kunt.

Kooiladders: kooiladders zijn een veilige manier om het dak te betreden. Ze worden meestal gebruikt om grotere hoogteverschillen te overbruggen. Vaak hangen kooiladders op ongeveer 2,5-3 meter hoogte aan de gevel van een pand, zodat men niet zomaar toegang heeft tot de ladder. Om toegang te krijgen tot de kooiladders, plaatst men een gewone ladder onderaan de kooiladder.

Kooiladders van 10 meter of hoger, moeten op iedere 6 meter zijn voorzien van een rustbordes dat is voorzien van leuningwerk.

Trappen

Naast ladders zijn trappen natuurlijk een vaak gebruikte methode om het dak veilig te kunnen betreden. Soorten trappen die kunnen worden onderscheiden zijn:

  • Trappen van het ene dak naar het andere
  • Trappen aan de buitenkant van het pand
  • Steile trappen naar een dakluik

Trappen van het ene dak naar het andere: niet alle daken hebben eenzelfde hoogte. Om die reden worden vaak trappen gebruikt om de hoogteverschillen van het ene naar het andere dak te overbruggen. Een overstapplatform is daarvoor een uitstekende manier.

Trappen aan de buitenkant van het pand: aan de buitenkant van veel panden lopen trappen. Deze dienen niet alleen als vluchtweg bij calamiteiten zoals brand, maar bieden vaak ook toegang tot het dak.

Steile trappen naar een dakluik: een andere manier waarop men veilig het dak kan betreden is door middel van een steile trap die op de bovenste verdieping staat. Bovenaan deze trap is een dakluik dat toegang biedt tot het dak. Bij het gebruik van een dakluik is het echter verstandig (niet verplicht, maar bij een ongeluk is de eigenaar van het pand aansprakelijk) om hieromheen valbeveiliging toe te passen. Dit kan in de vorm van Keeguard met daarin een industrieel veiligheidspoortje voor toegang.

Veiligheidsmaatregelen

Om veilig op het dak te kunnen werken, zijn diverse maatregelen nodig. Afhankelijk van de werkzaamheden, kan het vereist zijn een helm te dragen. Wanneer er risico bestaat op valgevaar, is het verplicht om een vallijn met harnas te gebruiken die aan een doodgewichtanker is bevestigd. Op die manier kan de medewerker slechts tot de dakrand bewegen en er niet overheen vallen.

Vluchtwegen

Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op een dak is het belangrijk dat er een vluchtplan ter beschikking is. Wat moet er gebeuren in het geval van een ongeval? Of wanneer er brand uitbreekt? Net zoals bij calamiteiten ín het pand, zo moet er ook een calamiteitenplan zijn bij dakwerkzaamheden.

Wanneer een toegangsroute tot het dak is geblokkeerd, dan is het nodig om een plan B te hebben om het dak te kunnen verlaten. Hiervoor is het altijd belangrijk om een taak-risicoanalyse uit te voeren vóórdat men op het dak gaat werken.

Risicofactoren op het dak

Om een dak veilig te kunnen betreden is het belangrijk in kaart te brengen wat de risicofactoren zijn die valgevaar kunnen opleveren. Bij een dergelijke inventarisatie is het belangrijk te letten op de volgende potentiële risico’s:

Dakranden

Dakranden vormen natuurlijk een groot risico op valongelukken. Om die reden is het verplicht om gepaste maatregelen te treffen om medewerkers tegen valgevaar te beschermen als er op het dak wordt gewerkt.

Voor de beveiliging van dakranden zijn er verschillende opties:

Permanente valbeveiliging: permanente valbeveiliging beschermt medewerkers door middel van een hekwerk langs de dakrand, waardoor valgevaar wordt voorkomen.

Tijdelijke valbeveiliging: bij tijdelijke valbeveiliging wordt gebruik gemaakt van doodgewichtankers en vallijnen, zodat medewerkers zich precies tot aan de dakrand kunnen bewegen en er dus niet overheen kunnen vallen.

Dakluiken/lichtkoepels

Dakluiken en lichtkoepels of lichtstraten, worden ook wel ‘gaten in het dak genoemd’. Hoewel het natuurlijk geen open gat is, kan er wel iemand doorheen vallen ten gevolge van bijvoorbeeld een struikelincident. Om die reden moeten dergelijke gaten in het dak altijd worden afgeschermd voor personeel. Door Keedome te gebruiken zijn medewerkers beschermd tegen valgevaar bij lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken.

Struikelgevaar

Op elk dak zijn wel obstakels te vinden die valgevaar kunnen opleveren. Leidingen, buizen van de luchtverversing en airco-installaties of dakhoogteverschillen kunnen struikelgevaar opleveren. Medewerkers kunnen zich veilig op het dak verplaatsen door de aanleg van wandelpaden. Aansluitend daarop kunnen overstapplatforms een manier zijn om de hoogteverschillen van buizen en leidingen te overbruggen.

Met de juiste maatregelen is het volkomen veilig om een dak te betreden. Door risico’s in kaart te brengen en deze af te schermen, kunnen medewerkers op het veilige manier werken op hoogte. Als u vragen hebt over valrisico’s op daken en de gepaste maatregelen daarvoor, neemt u dan gerust even contact op met één van onze medewerkers.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.