Hoe hoog moet een dakrand zijn?

Hoogte van de dakrand voor valbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat een dakrand voldoet als valbeveiliging dient deze een minimale hoogte te hebben. Wat is de minimale hoogte? Het Arbobesluit 3.16 geeft aan dat er een doelmatige afscherming van ten minste 1 meter hoog moet zijn. Terwijl het Bouwbesluit van 2012 een andere norm voor de hoogte van een dakrand hanteert. Bij een dak dat hoger dan 13 meter gelegen is, dient er een hekwerk/dakrand van 1,2 meter aanwezig te zijn.

In de praktijk zijn er nog vele daken die nog niet voldoen aan deze hoogte. Naast het Arbobesluit en het Bouwbesluit heb je ook nog diverse Europese EN-ISO normen aangaande hekwerken. De NEN-EN 13374 is de norm die gaat over tijdelijke hekwerken. Terwijl de NEN-EN 14122 norm gaat over permanente hekwerken. Ook deze twee normen hebben een verschil in hoogte van de dakrand of het hekwerk. Een hekwerk conform NEN-EN 14122 dient ten minste 1,1 meter hoog te zijn. Bij een hekwerk conform NEN-EN 13374 hoeft dit maar 1 meter hoog te zijn.

Is deze situatie voor uw dakrand van toepassing? Hieronder worden enkele mogelijkheden besproken om met een lagere dakrand of dakopstand toch te voldoen aan de geldende normen.

1.Hekwerk aan de zijkant van je dakrand monteren

Dit is de meest eenvoudige oplossing mits uw constructie dit aankan. Zodra het mogelijk is om het hekwerk te monteren tegen de dakrand of tegen de dakopstand zijn er vele mogelijkheden. Het monteren van een hekwerk tegen een dakrand kan ervoor zorgen dat u geen contragewichten op het dak hebt liggen. Dit heeft als voordeel voor u dat het volledige dak vrij ligt.

Bijvoorbeeld: uw dakrand is momenteel 40 centimeter hoog. Stel dat u dan een hekwerk wilt dat voldoet aan de norm NEN-EN 14122, dan dient het totale hekwerk 1,1 meter hoog te zijn. Met de dakrand of dakopstand van 40 centimeter is voor het resterende dus nog 70 centimeter nodig dat boven de dakrand dient uit te steken.

2. Hekwerk bovenop je dakrand monteren

Een hekwerk kan op diverse manieren op of aan de dakopstand gemonteerd worden, afhankelijk van de situatie en constructie moet er bekeken worden wat de beste optie is. Daarbij kan er natuurlijk ook rekening worden gehouden met persoonlijke wensen. Bij het eerste voorbeeld zien we bijvoorbeeld een hekwerk dat schuin naar binnen gemonteerd is. Hierdoor is het hekwerk vanaf de straatkant minder goed te zien.

Het monteren van een hekwerk op je dakrand of dakopstand is tevens veelvuldig toegepast bij verschillende dakniveaus. Bij verschillende bedrijven zijn er meerdere dakvlakken die gebruikt worden voor diverse doeleinden. Tussen de verschillende dakvlakken wordt een hekwerk vaker gemonteerd op de dakrand.

Met het monteren van een hekwerk op de dakrand kunt u met Kee Klamp koppelstukken degelijke en veelzijdige constructies maken waarbij u geen laswerk hoeft te doen. Er zijn veel verschillende Kee Klamp modellen, die bijna allemaal in een hekwerk kunnen worden toegepast.

3. Een vrij opgelegd hekwerk voor de volledige hoogte

Zodra het monteren van een hekwerk op de dakrand of dakopstand niet gewenst is of constructief niet mogelijk is, heeft u andere mogelijkheden. Hiervoor is ons KeeGuard systeem met contragewichten of KeeGuard Premium met ballastblokken de oplossing. Bij KeeGuard zal het hekwerk 1,1 meter hoog zijn zodat het voldoet aan het Arbobesluit 3.16 en de NEN-EN norm 14122 en ook NEN-EN norm 13374.

Afhankelijk van de constructie van uw dak is het niet altijd mogelijk om aan een dakopstand of dakrand te monteren. Natuurlijk moet u bij de eerste en tweede mogelijkheid de constructie van uw dak raadplegen. Het alternatief is een vrij opgelegd hekwerk van de KeeGuard range. U kunt namelijk voor verschillende varianten kiezen binnen KeeGuard. Zowel KeeGuard, KeeGuard Premium, KeeGuard Topfix en KeeGuard Foldshield zijn vrij opgelegde hekwerken. Welke hekwerk het best past bij uw wensen is geheel aan u.

Wilt u meer weten over de verschillende systemen die Simplified Safety beschikbaar heeft voor het veilig maken van uw dakrand? Kijk dan op onze productpagina voor veiligheidsrailing:

Veiligheidsrailing

Systemen voor dakrandbeveiliging
  • NEN-gecertificeerd
  • Verschillende toepassingen
  • Flexibele oplossing
  • Duurzaam
Bekijk onze veiligheidsrailing systemen
Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.