Daklichten, een vaak vergeten gevaar!

Het gevaar van lichtkoepels

Daklichten, een vaak vergeten gevaar!

Wanneer men een onbeschermde sparing van 50 cm x 100 cm tegenkomt op een bouwplaats dan weet men direct dat dit onveilig is. Ongeacht of zij actie zouden ondernemen om deze sparing te beschermen, maar zij weten dat het een onveilige situatie is. Op zijn minst zullen zij die sparing gaan vermijden om zo het gevaar te ontlopen.

Helaas werkt dit nog niet zo met lichtstraten of lichtkoepels. Werknemers, of dit nu mensen uit de bouw of uit het onderhoud zijn, zien vaak een plastic koepel of lichtstraat en verwachten dan dat deze veilig zijn. Sommige werknemers zitten wel eens op een lichtkoepel of lichtstraat tijdens hun pauze. Dit heeft geresulteerd in zware ongevallen met zelfs dodelijke afloop.

Het probleem met lichtkoepels en grotere lichtstraten is dat zij enkel bescherming bieden tegen vogels, het weer en kleine stukjes rommel en puin. Zij zijn duidelijk niet ontworpen om het gewicht van een volwassen persoon te kunnen dragen. Erop zitten, staan of erop vallen zal ervoor zorgen dat uw medewerkers gemakkelijk een verdieping lager kunnen vallen. Soms liggen lichtkoepels of lichtstraten boven hoge magazijnhallen en dan kan de val van een behoorlijk aantal meters zijn.

Lichtstraten of zelfs glasdaken mogen nooit belopen worden door medewerkers, omdat zij voornamelijk bescherming bieden aan de mensen die eronder lopen. Ze zijn niet gemaakt om ook bescherming te bieden aan degene die eroverheen loopt, aangezien ze daarvoor niet ontworpen zijn.

Regels omtrent valbeveiliging van lichtkoepels

Lichtkoepels en lichtstraten zijn in principe sparingen in het dak en dienen ook zo benaderd te worden. Ook al zit er een kunststof koepel overheen, het dient eigenlijk beschermd te worden alsof het een opening in het dak is. Deze opening dient dan ook de juiste markeringen te hebben zoals een dakrand dat hoort te hebben. Omdat lichtkoepels en lichtstraten over het gehele dak verdeeld zijn is het vaak niet mogelijk om werken in de buurt hiervan te vermijden.

Het Arbobesluit 3.16 geeft aan dat men het valgevaar moet wegnemen indien de werkzaamheden op 2,5 meter hoogte is. Of indien er valgevaar van 2,5 meter hoogte is. Natuurlijk zijn er nog lagere hoogtes waarbij het noodzakelijk is om valbeveiliging toe te passen. Bedenkt u zich eens als u of uw medewerkers bij valgevaar kans hebben om te vallen op scherpe objecten of vallen op andere mensen. Dit zijn allemaal zaken die zeker bij lichtkoepel of lichtstraat kunnen gebeuren. Het is dus duidelijk dat men bij lichtkoepels, lichtstraten of dakramen valbeveiliging dient toe te passen.

Amerikaanse collega’s zijn daar specifieker over, de OSHA wetgeving 29 CFR 1910.23(4) geeft aan:

"Iedere lichtstraat, opening of sparing dient te worden beschermd met een standaard lichtkoepel scherm of een vaste leuning om alle randen heen."

Men heeft vaker beargumenteerd dat een lichtkoepel, dakraam of lichtstraat al glas heeft en dat het daardoor geen opening of sparing meer is. Dit is in hoger beroep afgewezen waardoor men de adequate maatregelen zeker dienen toe te passen.

De vraag blijft, wat zijn deze maatregelen?

Zijn veiligheidsnetten en anti-inbraakroosters genoeg?

Daar verschillende meningen over. De veiligste situatie is om er een hekwerk omheen te zetten zodat het doorvallen helemaal niet mogelijk is. Het is altijd het meest belangrijke om de hoogst mogelijke veiligheidsmaatregel als eerste te kiezen. Het valgevaar wegnemen is daarmee de beste maatregel die je kunt nemen. Lichtkoepels dichtmaken is vaak geen gewenste oplossing, dan kom je daarna uit bij collectieve maatregelen zoals hekwerken.

Een veiligheidsnet is een veiligheidsmaatregel die pas helpt zodra je valt. Het is hartstikke goed dat je dan in ieder geval niet nog verder valt, maar je kunt alsnog flink gewond raken. Ofwel door de val die je dan alsnog maakt, danwel door de breuk van de lichtkoepel of lichtstraat die snijwonden kan veroorzaken. Ditzelfde geldt ook voor anti-inbraakroosters, ze bestaan op de markt die tevens doorvalbestendig zijn. Een inbraakrooster zit vaak onder de lichtkoepel of lichtstraat waardoor deze ook pas effect heeft zodra je er doorheen valt.

De vraag is dan ook weer, moet je eigenlijk wel willen vallen? Is het niet veel raadzamer om dit doorvalgevaar gewoon weg te nemen. Dit kan met een hekwerk om de randen van de lichtkoepels, leuningen om de lichtstraten heen of een volledig rooster over de lichtstraten heen die ervoor zorgt dat iedereen collectief beveiligd is. Zoals u hierboven op de foto ziet, een beschadigde lichtkoepel is een gevaar voor iedereen. En deze beschadiging kan sneller worden veroorzaakt dan u wellicht verwacht.

Valgevaar bij Lichtkoepels en Lichtstraten

Uiteindelijk is een lichtkoepel, een lichtstraat of dakraam een valgevaarlijke situatie net zoals ieder ander. Zodra een werknemer, zowel intern als extern, er doorheen kan vallen, dan zal deze moeten worden beveiligd. De veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen nadat u dit tijdens de dakinspectie hebt geconstateerd.

Het gevaarlijkste punt van de lichtkoepels en lichtstraten komt door de schijnveiligheid. Men denkt dat het glas van de koepel stevig genoeg is. Het zal de eerste keer niet zijn dat er iemand denkt op te kunnen gaan zitten tijdens zijn of haar pauze. Dit is dus het enorme gevaar! Ook als u externe bedrijven inhuurt voor het onderhoud aan de dakbedekking, ventilaties of airco-installaties. Het werken in de buurt van dakramen zoals lichtkoepels en lichtstraten is een sluimerend gevaar. Neemt u maatregelen en instrueer uw medewerkers of de medewerkers die u op uw dak stuurt.

Het beschermen van lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken met Kee Dome!

Met onze kant-en-klare of maatwerkoplossingen is iedere lichtkoepel te beschermen. Geef ons de afmetingen van uw lichtkoepel of lichtstraat en wij maken u een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook aanvullende informatie over onze lichtkoepel of lichtstraat valbeveiliging die voldoet aan alle wet- en regelgeving, maar ook conform alle Europese normen.

Meer Info over onze Lichtkoepel valbeveiliging

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.