Daklichten, een vaak vergeten gevaar!

Het gevaar van lichtkoepels

Daklichten, een vaak vergeten gevaar!

Wanneer men een onbeschermde sparing van 50 cm x 100 cm tegenkomt op een bouwplaats, dan weet men direct dat dit onveilig is. Ongeacht of er actie moet worden ondernomen om deze sparing af te schermen, is het duidelijk dat er sprake is van een onveilige situatie. Op zijn minst zal men die sparing vermijden om zo risico's te voorkomen.

Helaas werkt dit niet hetzelfde met lichtstraten of lichtkoepels. Werknemers, of dit nu mensen uit de bouw of uit het onderhoud zijn, zien vaak een plastic koepel of lichtstraat en verwachten dan dat deze veilig zijn. Sommige werknemers zitten wel eens op een lichtkoepel of lichtstraat tijdens hun pauze. Dit heeft geresulteerd in zware ongevallen met soms zelfs dodelijke afloop.

Het probleem met lichtkoepels en grotere lichtstraten is dat zij enkel bescherming bieden tegen vogels, het weer en kleine stukjes rommel en puin. Zij zijn duidelijk niet ontworpen om het gewicht van een volwassen persoon te kunnen dragen. Erop zitten, staan of erop vallen kan een lelijke val tot gevolg hebben. Met name bij hoge bedrijfshallen en magazijnen liggen de lichtkoepels of lichtstraten soms wel tien meter boven het vloeroppervlak en een val kan resulteren in een dodelijke afloop.

Lichtstraten of zelfs glasdaken zijn nooit bestemd om overheen te lopen, omdat zij uitsluitend bescherming bieden aan de mensen die er onderdoor lopen.

KeeDome lichtkoepel doorvalbeveiliging

KeeDome lichtkoepel doorvalbeveiliging>
  • Veilige oplossing
  • Permanente beveiliging
  • Vrijstaand opgebouwd
  • Alle vormen en maten
Lees meer over KeeDome

Regels omtrent valbeveiliging van lichtkoepels

Lichtkoepels en lichtstraten zijn in principe sparingen in het dak en dienen ook zo benaderd te worden. Ook al zit er een kunststof koepel overheen, zo'n sparing dient eigenlijk beschermd te worden alsof het een opening in het dak is. Deze opening dient dan ook de juiste markeringen te hebben zoals een dakrand dat hoort te hebben. Omdat lichtkoepels en lichtstraten over het gehele dak verdeeld zijn is het vaak niet mogelijk om werken in de buurt hiervan te vermijden.

Het Arbobesluit 3.16 geeft aan dat men het valgevaar moet wegnemen indien de werkzaamheden op 2,5 meter hoogte plaatsvinden, of indien er valgevaar is. Natuurlijk zijn er nog lagere hoogtes waarbij het noodzakelijk is om valbeveiliging toe te passen. Bedenkt u zich eens als u of uw medewerkers bij valgevaar kans hebben om te vallen op scherpe objecten of vallen op andere mensen. Dit zijn allemaal zaken die zeker bij lichtkoepel of lichtstraat kunnen gebeuren. Het is dus duidelijk dat men bij lichtkoepels, lichtstraten of dakramen valbeveiliging dient toe te passen.

Amerikaanse collega's zijn daar specifieker over, de OSHA wetgeving 29 CFR 1910.23(4) geeft aan:

"Iedere lichtstraat, opening of sparing dient te worden beschermd met een standaard lichtkoepelscherm of een vaste leuning om alle randen heen."

Men heeft vaker beargumenteerd dat een lichtkoepel, dakraam of lichtstraat al glas heeft en dat het daardoor geen opening of sparing meer is. Dit is in hoger beroep afgewezen waardoor men de adequate maatregelen zeker dient toe te passen.

De vraag blijft, wat zijn deze maatregelen?

Zijn veiligheidsnetten en anti-inbraakroosters genoeg?

Daarover verschillen de meningen. De veiligste situatie is om er een hekwerk om de koepel of lichtstraat te plaatsen, zodat het doorvallen helemaal niet mogelijk is. Het is altijd belangrijk om de hoogst mogelijke veiligheidsmaatregel als eerste te kiezen. Het valgevaar wegnemen is daarmee de beste maatregel die u kunt nemen. Lichtkoepels dichtmaken is vaak geen gewenste oplossing, dan kom je daarna uit bij collectieve maatregelen zoals hekwerken.

Een veiligheidsnet is een veiligheidsmaatregel die pas helpt zodra er iemand door een lichtkoepel heen valt. Natuurlijk is het goed dat je niet verder valt, maar ook van een val in een vangnet kan iemand alsnog flink gewond raken, ofwel door de val die je dan alsnog maakt, ofwel door de breuk van de lichtkoepel of lichtstraat die snijwonden kan veroorzaken. Ditzelfde geldt ook voor anti-inbraakroosters. Inbraakroosters kunnen tevens doorvalbestendig zijn. Een inbraakrooster zit vaak onder de lichtkoepel of lichtstraat, waardoor deze ook pas effect heeft zodra je er doorheen valt.

De vraag is dan: is het wel nodig om eerst te vallen. Is voorkomen niet beter dan genezen? Door het doorvalgevaar gewoon weg te nemen, wordt elk risico weggenomen. Dit kan met een hekwerk om de randen van de lichtkoepels, leuningen om de lichtstraten heen te plaatsen, of door een volledig rooster over de lichtstraten heen te plaatsen dat ervoor zorgt dat iedereen collectief beveiligd is.

Valgevaar bij Lichtkoepels en Lichtstraten

Uiteindelijk kan elke lichtkoepel, lichtstraat of dakraam een valgevaarlijke situatie veroorzaken. Zodra een werknemer, zowel intern als extern, er doorheen kan vallen, dan zal deze moeten worden beveiligd. De veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen nadat u dit tijdens de dakinspectie hebt geconstateerd.

Het grootste risico bij lichtkoepels en lichtstraten is een onderschatting van het gevaar. Door preventieve maatregelen te treffen kunnen op elk dak de risico's van valgevaar worden weggenomen. Uiteindelijk is de eigenaar van het pand of de opdrachtgever verantwoordelijk en voor een veilige werksituatie voor de werknemers en dus aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een valongeluk. Het is dus altijd verstandig om preventieve maatregelen te treffen om elk risico uit te sluiten.

Lichtstraat Schermen

Schermen voor over lichtstraten
  • NEN-gecertificeerd
  • Beschermd tegen doorvallen
  • Flexibele oplossing
  • Duurzaam
Bekijk onze lichtstraatschermen

Het beschermen van lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken met Kee Dome

Met onze kant-en-klare of maatwerkoplossingen is iedere lichtkoepel of lichtsstraat te beschermen. Geef ons de afmetingen van uw lichtkoepel of lichtstraat en wij maken voor u een vrijblijvende offerte.

Bekijk ook aanvullende informatie over onze lichtkoepel- of lichtstraatvalbeveiliging die voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving, ook conform alle Europese normen.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.