Contact

Valbeveiliging - Simplified Safety

Valbeveiliging
Dakrandbeveiliging
en veiligheidoplossingen

088-0040500
Home Blog Welke regelgeving is geldend bij hekwerken?

Veiligheid Blog

Schoprand bij een hekwerk? Wanneer moet dat?

Schopranden gemonteerd aan het hekwerk

Onlangs kwam ik een aantal erg mooie foto's tegen van KeeGuard schoprand installatie. Deze mooie foto’s laten zien hoe eenvoudig een schoprand samengaat met onze hekwerken. Wij krijgen nog wel eens vragen over schopranden. Veelgestelde vragen: Is een schoprand verplicht? Wanneer is een schoprand verplicht? En hoe hoog dient een schoprand te zijn? In deze blog zal ik deze vragen gaan beantwoorden.

Wanneer heeft een hekwerk een schoprand nodig?!

Een hekwerk of leuning dient een schoprand te hebben zodra het gevaar bestaat dat er objecten van het dak kunnen vallen. U kunt dan denken aan grind dat op het platte dak ligt of andere kleine objecten die van het dak kunnen rollen. Op vlakke daken kan er een dakopstand zijn die dit al verhinderd, maar een schoprand is bij uitstek ideaal om onderaan een hekwerk te monteren. Deze schoprand zorgt ervoor dat dit grind bijvoorbeeld niet van het dak af zal vallen.

Daarnaast een nog sterker voorbeeld: “Als ik tegen mijn hamer schop, valt deze dan van de dakrand af en raakt hij mogelijk machines of mensen?” kun je deze vraag met Ja beantwoorden, dan lijkt het mij duidelijk. Heeft u een dakrand of dakopstand die dit zal voorkomen, dan is een schoprand niet per sé nodig.

Wat zijn de vereisten van een schoprand?

Zoals eerder is uitgelegd, een schoprand of kantplank dient ervoor te zorgen dat er niets van het vlakke dak kan vallen. Volgens Arbobesluit 3.16 is er enkel een schoprand of kantplank vereist zodra dit risico er is. Bij een aanwezig risico dient deze kantplank of schoprand ten minste 150 mm te zijn.

Er zijn een tweetal Europese normen als het gaat om randbeveiliging. NEN-EN 13374 is een norm voor tijdelijke hekwerken. Deze norm stelt dat er een schoprand is verplicht van ten minste 150 mm hoog. In de norm NEN-EN 14122 is een Europese norm voor permanente hekwerken. Deze norm voor collectieve valbeveiliging heeft het over een schoprand van ten minste 100 mm hoog.

Mocht u een hekwerk gaan plaatsen als randbeveiliging dat niet conform een van beide normen is dan is een schoprand naar eigen inzicht. Er is een schoprand of kantplank verplicht bij mogelijk gevaar van vallende objecten, een schoprand dient een adequate bescherming hiervoor te bieden.

Schoprand bij KeeGuard randbeveiliging

Is een schoprand of kantplank altijd verplicht?

Dit antwoord is nee, het is niet altijd verplicht om een schoprand of kantplank op uw hekwerk te hebben. Er is enkel een verplichting op een schoprand bij de mogelijkheid dat er objecten naar beneden vallen. Heeft u een dakopstand of dakrand van ten minste 150 mm dan mag dit tevens dienen als schoprand. Wenst u een hekwerk dat voldoet aan de NEN-EN 13374 of NEN-EN 14122 zonder dat u een dakrand heeft van de juiste hoogte, dan is een schoprand noodzakelijk.

Koppelen van schoprand aan hekwerk

Hoe integreert u een schoprand op uw hekwerk?

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een schoprand aan een hekwerk te bevestigen.

 1. Lassen. Het lassen is waarschijnlijk de meest arbeidsintensieve en gevaarlijke optie die er is. Het zal er ook voor zorgen dat uw hekwerk een zwakke plek heeft dat gevoelig is voor roest. Daarnaast zijn schopranden bij uitstek de plek waar afwatering vaker voorkomt. Dit is geen plek waar u een roestgevoelige plek in uw randbeveiliging wenst te creëren.
 2. Boren en bevestigen met u-beugels. Deze optie is een beetje beter dan lassen, maar creëert nog steeds zwakke plaatsen met potentieel roestgevaar. Het kan roesten waar de boor in de onbeschermde metalen penetreert.
 3. Maak gebruik van complementaire schopranden van de leverancier. Bij ons KeeGuard systeem hebben wij tevens schopranden die hierop aansluiten. Met aangepaste staanders hebben wij koppelstukken waarmee u de schopranden eenvoudig kunt bevestigen aan het hekwerk. Onze schopranden zijn van geëxtrudeerd aluminium, dit is een erg sterke schoprand die ook nog corrosiebestendig is. De integratie met het hekwerk zorgt ervoor dat er geen doorboring in het hekwerk hoeft plaats te vinden waardoor er geen roestgevaar is.

Heeft u nog andere vragen over een schoprand, kantplank of over het algemeen over uw hekwerk of randbeveiliging? Neem graag contact met ons op, wij helpen u dan met alle plezier verder!

Vanaf welke hoogte is valbeveiliging nodig?

Vanaf welke hoogte valbeveiliging nodig?

Elke verantwoordelijke voor veiligheid zou wensen dat het een eenvoudig antwoord was. Of je nu verantwoordelijk bent voor: health and safety, facility, logistiek of VGM, de vraag is vanaf welke hoogte echt valbeveiliging nodig is? Eén hoogte waar valbeveiliging nodig die geldig is voor alle normen in alle industrieën. Er zijn diverse gevallen waar valbeveiliging nodig is, terwijl de hoogte niet deze valbeveiliging vereist. In dit artikel nemen wij u mee naar meer duidelijkheid over deze eisen en richtlijnen van valbeveiliging.

Hierdoor zullen wij ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging duidelijker zal zijn. Desondanks kan het te allen tijden zo zijn dat bedrijfsregelementen van specifieke bedrijven strenger zijn opgesteld dan de algemene wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging.

Vanaf welke hoogte vereist men valbeveiliging?

Het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit voor het voorkomen van valgevaar. Zij definiëren dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Valbeveiliging bij andere hoogtes lager dan 2.5 meter is ook in verschillende situaties aan te bevelen. In het Arbobesluit 3.16 staat ook aangegeven dat er valgevaar ontstaat bij risico verhogende omstandigheden. Voorbeelden hiervan is het werken naast of bij uitstekende delen of het werken bij verkeer of bij het water.

Bij het werken vanaf een bordes, platform of loopbrug/looppad gelden weer andere regels. Met betrekking tot valbeveiliging is het noodzakelijk om vanaf een hoogte van 50 centimeter al maatregelen te treffen. Valbeveiliging dient toegepast worden in de vorm van een adequate leuning. Volgens de norm NEN-EN-ISO 14122 is er een leuning vereist van 1.1 meter plus een schoprand aan de onderzijde.

Valbeveiliging en het veilig werken op hoogte is gebonden aan regelgevingen in Nederland, maar ook Europese wet- en regelgeving. Normaliter is de Nederlandse wet- en regelgeving gebaseerd is op de Europese regelgeving. Valbeveiliging is in Nederland in veel gevallen gelijk qua veiligheid. Zoals eerder gemeld vereist de NEN-EN-ISO 14122 een leuning van 1.1 meter met schoprand. Terwijl het Arbobesluit 3.16 aangeeft dat een doelmatige afscherming 1 meter hoog is. Simplified Safety levert collectieve valbeveiliging die allemaal voldoet aan de strengere NEN-EN-ISO 14122 norm. Hierdoor voldoen onze hekwerken zowel aan de normen van het Arbobesluit 3.16 als aan de Europese norm.

In Nederland is er valgevaar vanaf 2.5 meter hoog. Er dienen valbeveiligingsmaatregelen getroffen te worden vanaf deze hoogte of bij risicoverhogende situaties. In de Verenigde Staten is er valbeveiliging per hoogte afhankelijk van de industrie waarin men werkzaam is. In de algemene industrie vereist men valbeveiliging vanaf 1,2 meter (4 feet) en in de bouw is dit nodig vanaf 1,8 meter (6 feet). Er zijn Amerikaans georiënteerde bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, maar die de strengere Amerikaanse regelgeving zal volgen. Simplified Safety heeft ook een locatie in de Verenigde Staten en is dus bekend met wet- en regelgeving van OSHA in de Verenigde Staten. Wij leveren dan ook valbeveiligingsproducten die aan zowel Nederlandse, Europese, Britse en Amerikaanse voldoen.

Wat is een veilige valhoogte?

We krijgen vaak de vraag: Wat is een veilige valhoogte?. Vaak vraagt men dit zodat men kan bezuinigen op valbeveiliging. Nu begrijpen wij dat bedrijven allemaal een niet oneindig budget heeft te besteden voor verschillende posten. Je kunt hier natuurlijk ook in doorschieten door te kiezen voor een oplossing die schijnveiligheid creëert. De vraag is natuurlijk of u de veiligheid van uw werknemers op de weegschaal wil leggen door te bezuinigen op valbeveiliging.

Om antwoord te geven op de vraag, Wat is een veilige valhoogte?. Dit antwoord is eigenlijk erg simpel. Deze veilige valhoogte is er niet. Ook al geeft men in het Arbobesluit 3.16 aan dat er vanaf 2.5 meter valgevaar ontstaat, er is al veel eerder kans op letsel. Of u dus wel of geen valbeveiliging neemt, is niet enkel afhankelijk van de hoogte!

Verhouding valhoogte en kans op letsel

De Gezondheidsraad heeft in december 2013 een rapport gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit rapport is een onderzoek te vinden naar Vallen van Hoogte waarin de valhoogte is afgezet tegen de mate van letsel (herstelbaar letsel, blijvend letsel en sterfte). In de onderstaande tabel zien we duidelijk dat ook bij een valhoogte van 0-1 en 1-2 meter al letsel ontstaat. Zowel herstelbaar als blijvend letsel, zelfs bij beide hoogtes is er kans op sterfte. Valbeveiliging bij lagere hoogtes ook nodig? Beslist u het zelf aan de hand van deze cijfers. De percentages die genoemd zijn, bevatten alle arbeidsongevallen tussen 2003 en 2012.

Stichting Arbouw (2012) heeft gegevens in een Monitor Arbeidsgevallen in de Bouw verzameld van plusminus 182.000 werknemers die werkzaam zijn in de bouwbranche. Er is bijgehouden hoeveel verzuim er in de bouw is en met welke reden. De gegevens melden dat er 1230 werknemers verzuim pleegde na een val van minder dan 2.5 meter. Dit is 16,9% van het totaal van alle ongevallen in deze branche die vallen tijdens het werk. Daarnaast is gemeld dat 430 werknemers van meer 2.5 meter een arbeidsongeluk hebben gehad. Deze 430 werknemers zijn in totaal 5,9% van alle ongevallen. Werken op hoogte is gevaarlijk, zowel boven als onder de 2.5 meter is er sprake van kans op letsel. Let bij uw keuze in valbeveiliging niet enkel op de werkhoogte, maar ook naar de ongevallen die er vallen.

Welk soort valbeveiliging heeft de voorkeur?

Volgorde van valbeveiliging

Vanuit de Inspectie SZW is het van belang dat u maatregelen voorn veiligheid neemt in verschillende stappen. Deze Arbeidshygiënische strategie houdt in dat er van boven naar beneden gewerkt van de meest volledige maatregel tot de minst volledige maatregel. Allereerst wordt van u verwacht dat u kijkt naar bronaanpak.

Voorbeeld: Stel u heeft airco-installaties op het dak staan, u heeft hier enkele keren per jaar onderhoud aan. Een bronaanpak zou zijn om ervoor te zorgen dat u niet op het dak hoeft te werken. Wellicht kunnen de airco-installaties ook op de begane grond geplaatst worden? Is de airco-installatie wellicht volledig overbodig? Bij het toepassen van bronaanpak haalt u het valgevaar weg en is er geen valbeveiliging nodig.

Is bronaanpak in uw situatie niet mogelijk? Dan gaat u kijken naar valbeveiliging in de vorm van collectieve maatregelen, denk hierbij aan collectieve valbeveiliging zoals hekwerken, leuningen en balustrades.

Voorbeeld: U kunt om uw werkgebied of tegen de dakrand een hekwerk plaatsen. Ons KeeGuard systeem is een vrij opgelegd hekwerk dat voldoet aan alle normen en wordt bestempeld als collectieve valbeveiliging. Ook het afschermen van dakluiken of lichtkoepels oor bijvoorbeeld Kee Dome is een vorm van collectieve valbeveiliging.

Collectieve Valbeveiliging - KeeGuard

Mocht het ook niet mogelijk zijn om valbeveiliging in de vorm collectieve maatregelen toe te passen dan gaat u kijken naar individuele maatregelen. Dit zijn valbeveiligingsmaatregelen die enkel van toepassing zijn op één persoon. Een hekwerk beschermt ieder werkend persoon op het dak, een individueel systeem biedt valbeveiliging voor maar één persoon.

Voorbeeld: Denkt u in dit geval aan een doodgewichtanker zoals Weightanka of een geheel lijnsysteem waar een individu zich aan moet haken. De persoon die zich aan het systeem zal koppelen is beschermd, alle andere mensen zijn dit niet

Doodgewichtanker Weightanka

Mochten al deze maatregelen niet mogelijk zijn? Dan rest u enkel nog het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is de allerlaagste mogelijkheid en u toetst dit door middel van het Redelijkerwijs-principe. Hiermee kunt u op grond van technische, uitvoerende of economische redenen een stap lager gaan in de Arbeidshygiënische strategie. Let u er goed op dat enkel een economische reden vaker geen, dan wel stand zal houden bij een ongeval. Het is voor werkgevers niet toegestaan gewoonweg voor de goedkoopste oplossing te kiezen, puur vanwege het kostenplaatje. De Inspectie SZW en ook de werknemers mogen van de werkgever verwachten dat hun veiligheid hoog in het vaandel staat. De duurste oplossing is niet altijd de beste, maar de veiligste oplossing is dit wel! Voor valbeveiliging is de situatie in iedere situatie anders. Welke vorm van valbeveiliging u kiest is daarbij belangrijk voor de veiligheid van de werknemers.

Heeft u vragen over welke type valbeveiliging bij uw dak en werkfrequentie passen? Neemt u dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Hoe hoog moet een dakrand zijn?

Hoogte van de dakrand voor valbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat een dakrand voldoet als valbeveiliging dient hij voldoende hoog te zijn. Wat is voldoende hoog? Het Arbobesluit 3.16 geeft aan dat er een doelmatige afscherming van ten minste 1 meter hoog moet zijn. Terwijl het Bouwbesluit van 2012 een andere norm voor de hoogte van een dakrand hanteert. Bij een dak dat hoger dan 13 meter gelegen is, dient er een hekwerk/dakrand van 1.2 meter aanwezig te zijn.

Vandaag de dag zijn helaas nog lang niet alle dakranden die voldoen aan deze hoogtes. Naast het Arbobesluit en het Bouwbesluit heb je ook nog diverse Europese EN-ISO normen aangaande hekwerken. De NEN-EN 13374 is de norm die gaat over tijdelijke hekwerken. Terwijl de NEN-EN 14122 norm gaat over permanente hekwerken. Ook deze twee normen hebben een verschil in hoogte van de dakrand of het hekwerk. Een hekwerk conform NEN-EN 14122 dient ten minste 1.1 meter hoog te zijn. Bij een hekwerk conform NEN-EN 13374 hoeft dit maar 1 meter hoog te zijn.

Is deze situatie ook bij uw dakrand van toepassing? Hieronder worden enkele mogelijkheden besproken om met een lagere dakrand of dakopstand toch te voldoen aan de geldende normen.

1.Hekwerk aan de zijkant van je dakrand monteren

Hekwerk aan zijkant van je dakrand

Dit is de meest eenvoudige oplossing mits uw constructie dit aankan. Zodra het mogelijk is om het hekwerk te monteren tegen de dakrand of tegen de dakopstand zijn er vele mogelijkheden. Het monteren van een hekwerk tegen een dakrand kan ervoor zorgen dat u geen contragewichten op het dak hebt liggen. Dit heeft als voordeel voor u dat het volledige dak vrij ligt.

Mocht u een dakopstand of dakrand hebben dat bijvoorbeeld 40 centimeter hoog is. Stel dat u dan een hekwerk wil dat dient te voldoen aan de NEN-EN 14122 dient het totale hekwerk 1.1 meter hoog te zijn. Met de dakrand of dakopstand van 40 centimeter is voor het resterende deel maar 70 centimeter nodig dat boven de dakrand dient uit te steken.

Hekwerk aan zijkant dakopstand Valbeveiliging op dakrand

2. Hekwerk bovenop je dakrand monteren

Hekwerk op dakrand

Een hekwerk monteren op de dakrand kan net zo goed als het er tegenaan monteren. Het kan soms voorkomen dat ertegenaan monteren constructief niet mogelijk is. Toch kan het zo zijn dat het niet mogelijk is om het hekwerk op uw dakrand monteren juist wel mogelijk is. Het is vaker ook een verschil in het uiterlijk van het hekwerk. Bij het eerste voorbeeld zien we bijvoorbeeld een hekwerk dat schuin naar binnen gemonteerd is. Hierdoor is het hekwerk vanaf de straatkant minder goed te zien.

Het monteren van een hekwerk op je dakrand of dakopstand is tevens veelvuldig toegepast bij verschillende dakniveaus. Bij verschillende bedrijven zijn er meerdere dakvlakken die gebruikt worden voor diverse doeleinden. Tussen de verschillende dakvlakken wordt een hekwerk vaker gemonteerd op de dakrand.

Met het monteren van een hekwerk op de dakrand kunt u met Kee Klamp koppelstukken enorm sterke en veelzijdige constructies maken waarbij u geen enkel laswerk hoeft te doen. Er zijn tig verschillende Kee Klamp modellen, waarvan er een groot deel prima in een hekwerk kunnen worden toegepast.

Valbeveiliging op dakrand Valbeveiliging op dakrand Dakrandbeveiliging Dakrandbeveiliging Valbeveiliging met hekwerk gemonteerd op dakopstand

3. Een vrij opgelegd hekwerk voor de volledige hoogte

KeeGuard vrij opgelegd hekwerk

Zodra het monteren van een hekwerk op de dakrand of dakopstand niet gewenst is of constructief niet mogelijk is, heeft u andere mogelijkheden. De mogelijkheid is er om een vrij opgelegd hekwerk te plaatsen dat volledig dient te voldoen als valbeveiliging. Bij KeeGuard zal het hekwerk 1.1 meter hoog zijn zodat het voldoet aan het Arbobesluit 3.16 en de NEN-EN norm 14122 en ook NEN-EN norm 13374.

Afhankelijk van de constructie van uw dak is het niet altijd mogelijk om in een dakopstand of dakrand te monteren. Natuurlijk moet u bij de eerste en tweede mogelijkheid de constructie van uw dak raadplegen. Het alternatief is een vrij opgelegd hekwerk van de KeeGuard familie. U kunt namelijk voor verschillende varianten kiezen binnen KeeGuard. Zowel KeeGuard, KeeGuard Premium, KeeGuard Topfix en KeeGuard Foldshield zijn vrij opgelegde hekwerken. Welke hekwerk het best past bij uw wensen is geheel aan u.

5 Noodzakelijke situaties voor interne reling en hekwerken

Relingen, Hekwerken en Leuningen in een bedrijf

Veiligheidsrelingen binnen en buiten het bedrijf kunnen toegepast worden voor diverse doeleinden. Het doel is om de veiligheid van werknemers, klanten en andere bezoekers te verzorgen binnen het bedrijf. Zorg dat het voor iedereen binnen uw bedrijf duidelijk is hoe zij zich veilig kunnen bewegen. Zijn er markeringen aangebracht? Heeft u trappen en hellingen voorzien van leuningen? Zijn gevaarlijke plaatsen in uw bedrijf voldoende afgeschermd? Kan men zich veilig over loopbordessen verplaatsen?

5 Noodzakelijke situaties voor interne reling en hekwerken

Bekijkt u de vijf noodzakelijke situaties binnen uw bedrijf voor relingen en hekwerken.

1. Gevaarlijke plaatsen afschermen

Afscherming gevaarlijke machines/installaties

In een bedrijfspand zijn vaker de kantoorruimtes gescheiden van de magazijnen en werkplaatsen. Magazijnen en werkplaatsen kunnen een bron van onveiligheid zijn voor onbevoegden. Dit kunnen stroomkasten zijn waar enkel bepaalde medewerkers toegang toe nodig hebben. Het is belangrijk om met relingen en hekwerken gevaarlijke installaties afschermen waar onbevoegde werknemers of passanten gevaar kunnen oplopen.

In magazijnen en op de werkvloer zien we vaak de hele dag één of meerdere heftrucks heen- en weer rijden. Een heftruck die niet in gebruik is wordt op een vaste plaats geplaatst, deze plaats is prima af te schermen met interne leuningsets.

Leuningen voor Heftrucks

2. Leuningen bij trappen

Kee Klamp Trapleuning

Volgens de EN 14122 is het bij verhogingen van 50 cm al verplicht om een leuning erbij te zetten. Tevens dient de leuning ten minste 110 cm hoog te zijn. De breedte van uw trap is ook nog belangrijk om te bepalen hoeveel leuningen u nodig heeft. Bij breedtes groter dan 120 cm dan moet er een extra leuning geplaatst worden in het midden. Is uw trap kleiner dan 120 cm? Dan volstaat één leuning aan één van beide zijdes. Het bouwbesluit vereist weer dat vanaf vier meter er een rustbordes geplaatst moet zijn bij uw trap.

3. Leuningen bij hellingen

leuning bij helling

Hellingen kunt u binnen bedrijven op verschillende plaatsen vinden. Dit kan op plaatsen zijn waar men in magazijn meerdere niveaus heeft. Een helling is zodoende ideaal omdat u er met pompwagens of heftrucks hier prima overheen kunt.

Het is hier verstandig om relingen en hekwerken aan de zijkanten van deze hellingen te plaatsen. Werknemers die hier te voet langslopen, ook al is dit tegen eventuele interne regelementen, kunnen zich zodoende lelijk bezeren bij een val vanaf de helling. De leuning acteert hier dus als begeleiding van de helling, maar is tevens een valbeveiliging om niet van de helling te vallen.

Helling en Reling

4. Relingen en hekwerken bij loopbordessen

Valbeveiliging bij loopbordessen

Regelmatig zien wij bedrijven die een magazijn hebben met een erg hoog dak. Hierdoor wordt er vaker op verschillende niveaus gewerkt, enerzijds zijn er echte werkplatforms op een hoger niveau gelegen, anderzijds bevinden zich hier loopbordessen en loopbruggen. In het geval dit een loopbordes of loopbrug is, dan kan dit vaak betekenen dat er regelmatig werknemers overheen lopen. Belangrijk om er dan voor te zorgen dat u aan beide zijdes adequate maatregelen treft in de vorm van relingen en hekwerken.

Een reling aan de zijdes van de loopbrug of het loopbordes zorgt voor een handleuning waar men zich aan kan vasthouden tijdens het lopen. Deze leuning is natuurlijk ook belangrijk voor de valbeveiliging. Een veel voorkomende situatie waar ongevallen zich voordoen zijn het vallen van hoogte binnen bedrijven. Bij het werken of lopen op hoogte binnen het bedrijf dient men net zo serieus naar valbeveiliging te kijken als bij het werken op het dak.

Valbeveiliging bij loopbordes

5. Relingen en hekwerken als valbeveiliging

Interne valbeveiliging

Wij hebben nu al vier situaties gezien waarbij er gebruikgemaakt wordt van relingen en hekwerken. Veelal in specifieke situaties waarin de relingen of hekwerken specifiek bij de situatie zijn toegepast. Bij deze eerdere situaties is het vaak ook belangrijk in het kader van valbeveiliging. Bij hekwerken, leuningen of relingen is er altijd sprake van een mate van valbeveiliging, bij onderstaande voorbeelden is valbeveiliging het voornaamste doel.

Bij hoge magazijnen of bedrijfspanden is het gebruikelijk om op meerdere niveaus te werken. Het kan dan zelfs zo zijn dat door middel van trappen er meer dan vijf tot zes niveaus hoog gewerkt kan worden. Bij werken op hoogte in zo’n situaties zien we vaak het werken op werkbordessen en platformen waarbij valbeveiliging absoluut vereist is. Een reling of hekwerk aan het einde van een dakvlak of in dit geval op een tussenverdieping kan een val van enkele tot wel tientallen meters voorkomen.

Voordelen van Kwik Kit leuningsets

Kwik Kit pakket

Kwik Kit leuningsets zijn kant-en-klare leuningsets die u in diverse varianten kunt vinden. Kwik Kit zijn normaliter leuningsets van 3 meter die mogelijk zijn in een rechte set, hoekdelenset, een uitbreidingsset, hellingset, trappenset en pilaarset. Een rechte set is een sectie van 3 meter met drie staanders en staanders om de 1,50 meter. Bij de hoekset is de totale lengte ook drie meter, met dezelfde hart op hartafstanden met staanders op iedere 1.50 meter. Kwik Kit is standaard gepoedercoat in veiligheidskleur geel RAL1021.

Kwik Kit monteren

Kwik Kit is een ideaal product omdat deze eenvoudig te kopen is per standaardset. Alles wordt compleet geleverd per set. Een Kwik Kit leuning bestaat uit Kee Klamp koppelstukken gecombineerd met buizen die gepoedercoat zijn. Kwik Kit leuningen zijn extreem stevig en kunnen tientallen jaren meegaan. Het monteren is eenvoudig en snel te doen met een inbussleutel.

Voor aanvragen van leuningen die niet overeenkomen met de maten van de standaardset Kwik Kit maken wij u graag een .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Interne leuningen conform EN 14122

Platform Valbeveiliging

Volgens de norm EN 14122 is het verplicht dat een leuning minimaal 1,10 meter hoog is. Tevens dient de leuning een hand én knieregel te hebben waarbij de openingen tussen beide regels maximaal 50 cm mag zijn. Om hiervoor te zorgen dient men schopranden te plaatsen waardoor de openingen kleiner dan 50 cm worden. Een schoprond dient minimaal 10 cm hoog te zijn.

Top 10 Gevaren op het dak

Top 10 Gevaren op het dak

Top 10 Gevaren op het dak

 1. Dak stabiliteit- Is het dak sterk genoeg om het gewicht van mensen te dragen. Is de draagconstructie intact? Zal het dak ook in de zomer op een warme dag stabiel blijven of buigt het dak dan door? Bekijk altijd de onderlaag voordat u het dak zal betreden.
 2. Ladderveiligheid en -plaatsing – Is de ladder veilig en op een hoek van 65 tot 75 graden geplaatst? Loopt de top van de ladder nog door boven de dakrand en staat de voet van de ladder stevig en stabiel op de grond? Is de ladder geborgen? Er gebeuren jaarlijkse tientallen ongelukken met werken op ladders.
 3. Weeromstandigheden – IJsvorming, sneeuw en wind zijn altijd gevaren op het dak als de dakbedekking glad kan worden. Membraam daken zijn vooral glad in vochtige omstandigheden en het werken op hoogte op dit soort vochtige daken zou dan ook vermeden moeten worden.
 4. Openingen in het dak– Een onbeveiligde lichtkoepel of lichtstraat en slecht bedekte gaten in het dak zijn een grote bron van ongevallen. Zonder valbeveiliging is een opening in het dak even dodelijk als een dakrand. Het gevaar is wellicht nog groter omdat een gat in het dak op iedere plek kan gebeuren waarbij dit men niet verwacht.
 5. Bewustzijn van dakrand – Iemand die op het dak werkt heeft vaak een bepaald bewustzijn over de plek waar hij of zij werkt ten opzichte van de dakrand. Het gevaar zit hem in dat mensen die veelvuldig op het dak werken het idee hebben dat zij dit perfect weten. Zodra u namelijk in de veronderstelling bent dat u zich ver op het dak bevindt, maar ondertussen al steeds meer naar de dakrand toe bent gaan werken is de kans op een ongeval aanmerkelijk groter.
 6. Ontoereikende training - Als er iemand op het dak werkt, die niet goed is opgeleid, zijn zij een gevaar voor de veiligheid op het dak en kan men ernstig letsel toebrengen aan zichzelf of anderen.
 7. Onjuist gebruik van valbeveiligingsproducten - Hierbij valt te denken aan: foutief gemonteerde leuningen, werken met een te lange lanyard of een zwak afknooppunt. Tevens het werken met doodgewichtankers die bescherming bieden conform werkbegrenzend werken, toch gebruiken als valbeveiliging. Of het gebruiken van valbeveiliging geschikt voor één persoon, toch gaan gebruiken voor twee personen. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk!
 8. Slecht zicht – De nok van het dak of een technische ruimte op het gebouw kan het zicht op het dak beperken. Losgewaaide dakbedekking of juist bladeren op het dak kunnen ervoor zorgen dat u slecht zicht heeft waar u loopt. Tevens kunnen dakpannen, ventilatie installaties, zonnepanelen of airco-units uw zicht op het dak beperken.
 9. Dakhelling – Des te sterker de dakhelling is, des te groter is het valgevaar. Verzeker u ervan dat uw valbeveiliging en de dakbedekking stevig is voordat u hierop ook maar één voet op zet.
 10. Daken met verschillende niveaus – Werknemers die dakwerkzaamheden dienen uit te voeren kunnen te maken krijgen met daken die diverse hoogtes heeft. Een dak kan op verschillende punten enkele meters met een ander dakvlak verschillen. Het valgevaar van het ene dakvlak, naar het andere dakvlak is een sterk onderschat gevaar. Juist daarom is het een oorzaak van vele ongevallen! Zorg te allen tijden voor valbeveiliging die geschikt is voor de situatie waarin u of uw medewerkers gaan werken.

Gevaren bij werken op hoogte

Dakveiligheid is de verantwoordelijkheid van ieder persoon die betrokken is bij het project. De risico's zijn er altijd, maar het identificeren van hen en zich te houden aan het gebruik van valbeveiliging kan veel doden en gewonden voorkomen. Bij het dragen van een harnas, zorg ervoor dat het koord de juiste lengte is. Zorg ervoor dat het hekwerk en andere collectieve valbeveiliging voor daklichten of lichtstraten geplaatst zijn. Veel ongelukken gebeuren als er geen duidelijk zicht is op het gevaar en men kon door een dakopening kan vallen. Dit ongeval komt het meest voor bij sneeuw waarbij men ongemerkt bij onbeveiligde dakramen, lichtkoepels of lichtstraten werkt.

Een van de dodelijkste gevaren bij werken op hoogte is een slecht geplaatste ladder. Ofwel de hoek staat verkeerd (niet op 65-75 graden) of de bovenzijde van de ladder niet stevig vastgemaakt aan het dak. Inspectie SZW heeft diverse meldingen van mensen die met een bundel op hun schouder de ladder op klimmen waardoor het zwaartepunt wijzigt en de ladder kan vallen. De werknemer valt achterover en de bundel is de oorzaak van het ongeval en niet de vallende ladder. Zorg ervoor dat de voeten stevig worden geplaatst op de grond en de ladder op een juiste wijze geborgd wordt.

Ongeacht de situatie, moet er altijd valbeveiliging worden gebruikt en een praktische kennis van de PBMs (persoonlijke beschermingsmiddelen) die levens zal redden. Ook voor verschilldende dakdekkers is het tevens belangrijk adequate maatregelen te treffen voor valbeveiliging.

Adding Inequality to Injury

Valgevaar is het grootste gevaar

Inspectie SZW verstaat in een ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 gepubliceerd in januari 2016 onder de val van hoogte 16% van de ongevallen. Hierbij was een val van dak, vloer of platform 6%, een val van een steiger was 3%, een val van een stilstaand voertuig was 3% , een val van een bewegend platform 1%, een val van hoogte door een gat in de grond en 1% een overige val van hoogte. Naast het vallen van hoogte heeft Inspectie SZW onderzocht dat in zelfs 21% van de ongevallen de oorzaak het vallen – niet van hoogte, de oorzaak was. Men dient dus ook zeker waakzaam te zijn bij het werken op lagere hoogtes.

Het valgevaar in totaliteit is het grootste risico dat heeft geleid tot ongevallen. De ernstigste ongevallen hebben allen te maken gehad met valgevaar. Valbeveiliging is nog vaak een ondergeschoven kindje terwijl het extreem belangrijk is om uw medewerkers veilig te laten werken. Naast het valgevaar gebeuren er ook enorm veel ongevallen door contact met bewegende delen van machines. Wij hebben zowel collectieve valbeveiliging als leuningsystemen die veiligheid creëert voor medewerker in de nabijheid van machines.

Risico’s bij daken met zonnepanelen

Valbeveiliging en Zonnepanelen

Bescherm werknemers die zonnepanelen installaties op daken en verhoogde oppervlakken installeren en onderhouden. Het installeren van zonnepanelen op daken en verhoogde oppervlakken is gevaarlijk. Dakranden en dakramen vormen samen een constante bedreiging voor de veiligheid van de werknemers. Dakramen en lichtkoepels zijn vooral gevaarlijk voor zonnepanelen installaties, omdat de zonnepanelen de loopruimte vernauwt en dit zorgt voor valgevaar. Alle dakramen moeten worden beschermd met leuningen of doorvalbeveiliging tijdens de installatie en alle benodigde onderhoud

Voor bedrijven die zonnepanelen overwegen is het fiscaal erg aantrekkelijk. Wetswijzigingen, bepaalde aftrekposten en subsidies zorgen ervoor dat zonnepalen erg in trek zijn. In Nederland en België worden steeds vaker zonnepanelen aangeschaft voor bovenop een bedrijfspand. Als bedrijf kunt u hiermee duurzaam energie opwekken en je energiekosten sterk verlagen. Voor het installeren, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen is het belangrijk om voor valbeveiliging te zorgen.

Waarom is het valgevaar groter bij zonnepanelen op het dak?

 1. Regelmatig onderhoud door meerdere werknemers. Het dak wordt regelmatig betreden door installateurs en beheerders. Installateurs en onderhoud werknemers van de zonne-installaties hebben regelmatig daktoegang nodig, waardoor de frequentie van het werken op hoogte het risico vergroot.
 2. Het verkleinen van het loopoppervlak op het dak. Om zoveel mogelijk te besparen worden daken regelmatig helemaal vol gezet met zonnepanelen. Hierdoor kan een veilig looppad van voorheen nu niet meer veilig beloopbaar zijn.
  1. Mensen die op het dak werken worden langs de panelen gedreven. Men wordt langs onveilige en gevaarlijke plaatsen op het dak gestuurd. Denk hierbij aan dakluiken, lichtkoepels en lichtstraten, hier moet u waken voor doorvalgevaar.
  2. Het veroorzaken van struikelgevaar. Met meer installaties, stroomkabels en toebehoren voor zonnepanelen op het dak kan er meer struikelgevaar op het dak ontstaan.

Valbeveiliging maatregelen op het dak voor zonnepanelen installatie

Collectieve valbeveiliging moet altijd de eerste keuze voor valbeveiliging zijn. Verschillende collectieve valbeveiligingsproducten zijn ideaal voor montagepersoneel en onderhoudspersoneel. Met deze valbeveiliging is geen aanvullende training nodig voor het personeel dat werkt op hoogte. De risicogebieden bij het werken op hoogte met een zonnepanelen installaties zijn als volgt:

 1. Dakrand – Wat doe je om je bij de dakrand te beschermen? Binnen 4 meter van de dakrand dienen we een markering aan te brengen. Binnen 2 meter van de dakrand dienen we een fysieke afzetting te plaatsen. Primair collectieve bescherming aan de dakrand is veilig om te gebruiken, maar ook bescherming van het individu kan een geschikt middel voor het bevestigen van het onderhoudspersoneel in bepaalde gevallen.
 2. Lichtstraten en lichtkoepels - Deze zijn niet ontworpen voor het gewicht van mensen, dus je kan er heel snel doorheen vallen. Zoals reeds gemeld in eerdere bijdragen onbeschermde lichtstraten en lichtkoepels zijn vaak oorzaak van dodelijke ongevallen van daken. Deze lichtstraten of lichtkoepels dienen daarom altijd collectief beschermd te worden om valgevaar te vermijden.
 3. Dakluiken – Het binnenkomen en verlaten van het dak door middel van dakluiken brengt specifieke risico’s met zich mee. Zij moeten dan ook worden beveiligd door middel van collectieve bescherming. Bovendien zijn hier speciale instap- en uitstaphulpen voor.

Oplossingen voor valbeveiliging

We hebben nu een aantal risico's vastgesteld in verband met de geïnstalleerde zonnepanelensystemen op het dak. Hieronder vindt u een aantal van onze producten die u beschermen tegen de risico's van vallen van of door het dak.

KEEGUARD - Vrij opgelegde dakrandbeveiliging

KeeGuard

KEEGUARD, het modulaire systeem voor het oprichten van collectieve valbeveiliging voldoet aan de wettelijke eisen voor valbeveiliging. Het is het economisch alternatief voor vast gemonteerde installaties: Geen gevaarlijke lassen, boorgaten of verankeringen. Beschadiging van de dakbedekking is uitgesloten, aangezien dit systeem vrij opgelegd op het dakvlak ligt.

Alle elementen van het systeem worden gecontroleerd door APAVE, CERAM en TÜV.

KEEGUARD Premium - Ruimtebesparende dakrandbeveiliging

KeeGuard Premium

Een collectieve dakrandbeveiliging die uitermate geschikt is voor daken met zonnepanelen. Doordat dit hekwerk net als de normale KEEGUARD ook vrij opgelegd is, veroorzaakt het geen schade aan de dakbedekking. Door het ontbreken van contragewichten is er veel meer ruimte op het dak. KEEGUARD Premium is hierdoor ideaal voor de meeste daken doordat de ballastvoet niet het dak op komt. KEEGUARD Premium is het enige valbeveiligingssysteem in Nederland en België dat deze unieke eigenschap heeft.

KEE DOME - Daklichten en dakramen

KEE DOME is een vrijstaande, collectieve valbeveiliging voor gebruik op alle lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken met verschillende afmetingen van 1,2 m x 1,2 m tot 2 m x 3,2 m. Zowel rechthoekig als vierkante vormen mogelijk. Andere afmetingen op aanvraag. Het modulaire systeem maakt het mogelijk voor het onderhoudspersoneel om zonder risico op het dak te werken.

Het nieuwe systeem KEE DOME Mini is geschikt voor lichtkoepels met afmetingen van 1,2 m x 1,2 m en 1,8 x 1,8. Andere afmetingen op aanvraag. Deze collectieve valbeveiliging heeft een lage bouwhoogte, dit komt het aanzicht van het gebouw ten goede zonder dit ten koste gaat van de veiligheid. Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar!

WIREANKA - Mobiele veiligheidslijnsysteem

Wireanka werkplaatsbegrenzing

De WIREANKA is een mobiel verankeringssysteem conform EN 795, Klasse C, voor het gebruik met een horizontaal, flexibel veiligheidslijnsysteem. De WIREANKA kan tijdelijk of permanent worden gebruikt op platte daken. De dakbedekking blijft onbeschadigd. De WIREANKA is de eerste mobiele valbeveiliging, in combinatie met kabelsystemen goedgekeurd is volgens EN 795, klasse C. Bij valbeveiliging kan dit systeem worden gebruikt door enkel één persoon. Voor werkplekbegrenzing kunnen er maximaal drie personen tegelijkertijd aan werken. (Vereist een minimale afstand van alle mensen van de rand van = 500 mm).

We zijn hier om te helpen!

Onze veiligheidsadviseurs kunnen u helpen bij de risicobeoordeling van de huidige risicosituatie. Ook met vragen over onze producten kunnen wij u altijd adviseren. Bel ons of neem contact met ons op via e-mail; wij zullen direct uw probleem oplossen!

Hoe beïnvloedt koud weer het werken op hoogte?

Veilig werken tijdens winterse omstandigheden

Hoe beïnvloedt koud weer het werken op hoogte?

Zeker, koud weer brengt gevaren voor iedereen die buiten werkt, maar hoe hoger u werkt, des te intenser de omstandigheden worden. Werknemers op de grond worden geconfronteerd met andere risico’s, dan werknemers op het dak van een kantoorgebouw en die worden weer geconfronteerd met andere risico’s dan bouwvakkers op een wolkenkrabber. Wat op de grond lijkt als een normale winterdag kan op grote hoogte met sterke wind en extreme temperaturen een verschrikkelijke winterdag zijn. Bedrijven en hun medewerkers moeten begrijpen wat ze zouden kunnen tegenkomen om zich goed te kunnen voorbereiden.

Wind

Gaat u altijd buiten voelen hoe hard het waait? Dan is de kans groot dat u dan enkel de lagere windsnelheden op grondniveau zult ervaren. Het KNMI en WeerOnline geven aan dat zij de windsnelheden meten op 10 meter hoogte. Afhankelijk van de hoogte waarop u aan het werk bent, kunnen deze windsnelheden tot wel 10, 15 of 20 km/u hoger zijn dan de windsnelheid op de grond. Zodra u uitgaat van windsnelheden op grondniveau kunt u voor verrassingen komen te staan zodra u op hoogte gaat werken. Dit is belangrijk voor zowel mensen in de valbeveiliging, specifieke lift- en kraanmedewerkers of zelfs steigerbouwers.

Steigers kunnen een risico vormen, indien deze niet veilig worden opgebouwd. In koud en winderig weer willen steigerbouwers nog wel eens panelen in de steigers plaatsen om zichzelf te beschermen. Het gevaar ontstaat bij grote wind dat deze panelen ervoor zorgen dat de steiger als zeil gaan werken, met alle gevolgen van dien. Reguliere materialen zoals multiplex platen of dekzeilen kunnen ook wind vatten. Met een sterke wind kunnen deze materialen zomaar uit uw handen waaien en op andere collega’s, omwonenden of zelfs kinderen terecht komen.

Advies is dus om het weer nauwlettend in de gaten te houden en via verschillende bronnen te controleren.

Sneeuw en ijsvorming

Sneeuw is eenvoudig te herkennen. Zodra het sneeuwt zien we direct of het sneeuwt en of het blijft liggen of dat het natte sneeuw is. IJsvorming is wat lastiger waar te nemen. Let goed op de weersomstandigheden en bekijk of er bepaalde plekken zijn waar water zich verzameld. Een veiligheidsmaatregel om beton vochtig te houden tijdens het slijpen kan tijdens vorst erg gevaarlijk worden. Het kan de kans om uit te glijden en te vallen vergroten. Omdat zout niet zo goed samen gaat met vers gestort beton, zorg ervoor dat u alternatieve ijsbestrijdingsmiddelen heeft. Hierdoor zorgt u voor uw werknemers voor een veilige werkomgeving en loopgebied. Dit alles is al gevaarlijk genoeg op de grond, maar als u dit ook nog gaat combineren met werken op hoogte dan worden de gevolgen nog groter. Er kan dan valgevaar van een dak zijn met (dodelijk) letsel tot gevolg. Bedenkt u zichzelf maar het verschil tussen een onverwacht stuk ijs op het trottoir of op een dakrand of stalen balk. Zorgt u er ook voor dat ladders en steigers sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden door daartoe bevoegd personeel. Natuurlijk is het dan van belang dat niemand deze ladder of steiger gebruikt tot dit voltooid is.

Bedenkt u zich goed of het werken op hoogte met sneeuw- en/of ijsvorming wel gewenst is. Is het echt nodig om dit werk vandaag uit te voeren? Staat de veiligheid voor u voorop? Of laat u zich leiden tot deadlines. Veiligheid dient te allen tijden de boventoon moeten voeren.

Onderkoeling

Terwijl u misschien in uw privé leven graag hartje winter in uw T-shirt naar een sportwedstrijd wil gaan kijken, is dit natuurlijk niet handig tijdens het werk. Bevriezings- en onderkoelingsverschijnselen zijn geen zaken waar u licht over moet denken. U dient zich ter degen bewust te zijn van de consequenties en hiervoor de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Zorg voor voldoende kleding dat past bij het weer, maak gebruik van verschillende lagen kleding. Met verschillende lagen kleding is het mogelijk zodra het warmer wordt om één of meerdere lagen af te doen.

Zodra een dak collectieve valbeveiliging heeft zoals KeeGuard, dan kunt u ook op het dak werken terwijl er sneeuwomstandigheden zijn. Zodra u gaat werken op hoogte met sneeuw op het dak is het van belang dat u waterdichte schoenen, handschoenen en eventuele andere waterproof hulpmiddelen draagt die u wilt gebruiken. Wordt uw kleding nat? Dan is het advies om zo snel mogelijk droge kleding aan te trekken. Zorg voor hand- en voetwarmers, dit is enorm belangrijk. Hoe kouder u het krijgt, des te meer bloed zal direct naar uw vitale lichaamsdelen gaan om dit warm te houden. Vingers en tenen zullen als laatst volgen, in de tussentijd kunnen deze ernstig onderkoeld raken. Neem pauzes om uzelf weer op te warmen en zorg dat u genoeg drinkt. En het spreekt voor zich dat alcohol dan niet de oplossing is, maar ook cafeïne zou u moeten beperken. Drink dus geregeld, maar zorg dat er niet enkel koffie en Red Bull gedronken wordt.

Wanneer u door de kou (lichtelijk) onderkoeld raakt, kunnen er veel zaken mis gaan. U kunt het fijne gevoel kwijtraken en niet meer precies voelen wanneer u een sport van een ladder precies aanraakt. Dit is gevaarlijk, omdat dit slip- en valgevaar kan veroorzaken. Daarnaast kunt u zich door de kou niet helemaal lekker voelen, duizelig, gedesoriënteerd of in het algemeen zwakker. Bedenkt u zich goed dat onderkoelingsverschijnselen tijdens het werken op hoogte de gevolgen vergroot dan op grondniveau. Tevens zijn de weersomstandigheden bij werken op hoogte vaak sterker.

Tenslotte, zaken die uw symptomen van onderkoeling kunnen tegengaan zijn meestal niet aanwezig bij het werken op een dak. Bij werkzaamheden op hoogte zijn er op een dak vaak geen schuilplekken voor de wind, een plaats om op te drogen, warm water en warme dranken om te drinken. Andere zaken die uw herstel verbeteren zullen er ook voor zorgen dat u het dak moet verlaten. Het gevaar is ook, stel het gaat mis: wie is dan de eerste die u zal vinden? Werkt u alleen? Hoe lang duurt het voordat men u zal vinden? Dit zijn allemaal vragen waar u zeker eens over moet brainstormen binnen uw team.

Valbeveiliging uitrusting

Valbeveiliging eindigt niet op het moment dat u het harnas afdoet en neerlegt. Juist dan heeft u een situatie gecreëerd die een probleem oplevert. Harnassen en lanyards zouden altijd koel en droog opgeslagen worden. Tijdens winterse omstandigheden zal het dak waar u werkt alles behalve koel en droog zijn. Zodra u uw uitrusting zomaar blootstelt aan deze omstandigheden kan het zomaar nat worden, bevriezen en weer ontdooien. Dit bevriezen en ontdooien kan een cyclus worden waardoor uw uitrusting broos zal worden of zou kunnen leiden tot rotten. Hoe dan ook, het zal zeker niet bijdragen aan het redden van uw leven bij een toekomstige keer dat u gaat werken op hoogte. Zorg er te allen tijden ervoor dat uw uitrustig op een veilige plek is opgeborgen.

Werken op hoogte met winterse weersomstandigheden

Het moge duidelijk zijn dat het werken op hoogte met verslechterde weersomstandigheden andere voorbereidingen van u vereist. Ongevallen met winterweer kunnen op bij werkzaamheden op het dak grote gevolgen hebben voor u en uw medewerkers. Zorg dat u het weer goed in de gaten houdt tijdens uw projecten, zodat u adequate maatregelen kunt nemen voor de veiligheid.

Wanneer heeft een kooiladder een kooi nodig?

Normen Kooiladders

Wanneer heeft een kooiladder een kooi nodig?

Ladders zijn iets wat we voor lief nemen; iedereen heeft er wel eens gebruik van gemaakt en is in staat ze te beklimmen. Zelfs ladders die gemonteerd zijn aan de zijkanten van onze werkplekken zijn bekend genoeg. Bekend genoeg dat we geen seconde nadenken over wat wel of geen correct gebruik van een ladder is. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn: ladders zijn vrij eenvoudig, toch? Je hebt gelijkmatig verdeelde leuningen, gelijkmatig verdeelde sporten gekregen en alles wat je hoeft te doen is te klimmen, omhoog of omlaag. Vrij eenvoudig.

Hetgeen dat soms over het hoofd gezien wordt is: valbeveiliging. Wanneer u op de laagste sport staat aan de zijkant van uw fabriek, magazijn of kantoorgebouw en u kijkt recht omhoog, kan het lijken alsof u een vrij moeilijke klim te gaan hebt. Of dit voor u iets of niets doet, verandert niets aan het feit dat op een gegeven moment u op 3, 5 of zelfs 10 meter in de lucht bent. Dit betekent dat u een bepaalde vorm van valbeveiliging nodig hebt. Dat is waar kooien voor kooiladders van pas komen.

De basisregelementen voor Kooiladders

Volgens EN-ISO 14122-4 ‘Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders’ en NEN 2484 ‘Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen’ zijn er bepaalde eisen aan een vaste ladder. Een vaste ladder moet een kooi hebben die begint tussen 2,2 en 3 meter vanaf de grond. Dit zorgt ervoor dat men veilig de kooiladder kan beklimmen zonder het hoofd te stoten. Tevens moet de kooi van de kooiladder doorlopen tot 1,1 meter boven aankomstniveau. Hierdoor sluit de kooiladder aan bij het verplicht leuningwerk op het hogere niveau. De 1,1 meter vereiste van het leuningwerk is volgens de EN-ISO 14122-4 norm. Volgens het Bouwbesluit 2012 is 1 meter al een doelmatig hekwerk, het is een afweging volgens welke norm u uw leuning aanpast. Natuurlijk zorgen we er zo ook voor dat u niet bovenaan bent en dat u dan naast de kooi kunt vallen. Een KeeGuard LadderKit is een kooiladder beveiliging die perfect volgens deze strenge norm van EN-ISO 14122-4 voldoet.

In het Arbo-besluit 3.16 staat vermeld dat er bij: “Risicoverhogende omstandigheden, sparingen en openingen of 2,5 meter hoogte of meer het valgevaar beperkt moet worden. Bij een kooiladder is het dus van belang om dan te kiezen voor een kooi tussen 2,2 en 3 meter begint (of wellicht zelfs tussen 2,2 en 2,5 meter voor beide normen).

Regelgeving kooiladders bovenaan

Volgens deze zelfde EN-ISO 14122-4 is het van belang dat bovenaan een kooiladder op aankomstniveau aan beide kanten een leuning is geplaatst. Deze leuning dient aan beide zijdes minimaal 1,5 meter lang te zijn. Hierdoor zorgen we ervoor dat men bovenaan de kooiladder niet direct naast de ladder alsnog naar beneden kan vallen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de leuningen naast de kooiladder te verplaatsen en het dak op richten. Hiervoor raden wij aan om de leuningen 2 meter lang te maken aan beide zijdes. Hiermee zorg je direct dat je in een veiliger deel van het dak komt.

Bovenaan een kooiladder is het verplicht om een zelfsluitende veiligheidspoort te hebben. Dit industriële poortje is een veelgebruikt middel bij kooiladders om als zelfsluitende poortje te dienen. Dit zelfsluitende poortje zorgt ervoor dat men bovenaan de kooiladder direct de gevaarlijke open ruimte van de ladder afsluit en valgevaar voorkomt.

Lange kooiladders

Bij grotere hoogtes van de kooiladder is het verplicht om na een bepaalde afstand een rustbordes te plaatsen. Volgens de EN-ISO 14122-4 is het verplicht om vanaf kooiladders van 10 meter op iedere 6 meter een rustbordes te plaatsen dat voorzien is van leuningwerk. Volgens het Arbobesluit 3.16 is een rustbordes nodig bij kooiladders vanaf 10 meter om 7,5 meter.

5 Situaties waar een Zelfsluitend Poortje hoort

Vijf situaties waar zelfsluitende poortjes hoort

Een industrieel zelfsluitend poortje is een deel van de valbeveiliging dat erg belangrijk is. Een zelfsluitend poortje is natuurlijk geen valbeveiliging op zich. Het wordt in vele situaties toegepast. Omdat er veel onduidelijkheden zijn in de markt over het zelfsluitende veiligheidspoortje zal ik hieronder een toelichting geven. De NEN-EN norm 14122-4 is een norm die zich richt op Permanente ladders, zoals kooiladders. In deze norm wordt een eis gesteld dat er een zelfsluitende veiligheidspoort benodigd is. Naast deze norm is er nog het Arbobesluit over situaties waar deze veiligheidspoortjes gewenst of vereist zijn.De Kee Gate die wij verkopen is een zelfsluitend veiligheidspoortje die perfect hieraan voldoet.

1. Verplicht bij Kooiladders of Permanente Ladders

Zelfsluitende Veiligheidspoort bij Kooiladders

Volgens de EN 14122-4 is het verplicht om bij permanente ladders, zoals kooiladders, een zelfsluitend veiligheidspoortje te hebben bij aankomst. Dit poortje zorgt ervoor dat zodra men boven aankomt, de kooiladder veilig kan afsluiten tegen het erin vallen. Wij adviseren bij aankomst leuningen van twee meter aan beide zijdes zorgen ervoor dat u de kooiladder ook aan de zijkant beschermt. Met onze KeeGuard Ladder Kit zorgt u ervoor dat uw kooiladder volgens EN 14122-3 en EN 14122-4. Hiermee heeft u zowel de inloopleuning als het zelfsluitend veiligheidspoortje ondervangen.

2. Bij werkbordessen of werken op platformen

Zelfsluitende Veiligheidspoort bij Werkbordessen

Het werken op bordessen komt regelmatig voor in magazijnen en opslagplaatsen. Op dit werkbordes is het vaak nodig om kortdurend werk uit te voeren. Het gevaar in kortdurend werk op hoogte is de onderschatting van het gevaar. Men denkt vaak dat het werken op hoogte enkel gevaarlijk is indien dit langdurend het geval is. Dit is natuurlijk in praktijk niet juist. Juist net als wij denken maar ‘even’ op hoogte te werken, kunnen wij onvoorzichtig worden.

Naast dat wij van mening zijn dat dit erg onveilig kan zijn, is het tevens volgens Arbobesluit niet toegestaan. Volgens het Arbobesluit is het niet toegestaan om te werken in de nabijheid van een open trap of ladder. Een veilige werkplek is natuurlijk geen werkplek waarbij u van uw werkplek de trap af kunt vallen. Een zelfsluitend veiligheidspoortje kan deze trap of ladder perfect afsluiten. In magazijnen kan, zoals op de foto te zien is, een poortje bovenaan geplaatst worden. Dit poortje is eenvoudig te openen en zal zonder extra handeling weer sluiten. Een zelfsluitend veiligheidspoortje is daarom zeker de aanbeveling waard om te voldoen aan de wet- en regelgevingen.

Het gevaar van een niet-zelfsluitend poortje is dat men deze heel gemakkelijk open laat staan wanneer men kortdurend aan het werk is. Dit geeft een schijnveiligheid, het poortje lijkt de situatie veiliger te maken, maar juist doordat men hierna onveiliger zal handelen is deze situatie nog onveiliger dan géén poortje plaatsen.

3. Werken op een hoger niveau

Zelfsluitende Veiligheidspoort op een hoger niveau

Magazijnen in het algemeen zijn vaak plaatsen waar het plafond erg hoog is. Een magazijnplafond van tien meter hoog is zeker geen uitzondering en komt vaak voor. Bij deze magazijnhoogtes is er vaak een hoger niveau tussen het plafond en de begane grond aanwezig. Op dit hogere niveau is een werkplatform of extra magazijnruimte waar magazijnmedewerkers vaak werken. Op deze plek is het verplicht een zelfsluitend poortje te plaatsen boven aan de trap. Dit heeft met het Arbobesluit en het AI15 blad te maken. Er mag niet gewerkt worden door medewerkers bij een open trap of ladder.

4. Bij aanwezigheid van Dakluiken

Zelfsluitende Veiligheidspoort bij een daktoegang

Dakluiken zijn een gevaar op het dak waar niet iedereen het gevaar van inziet. Een voorbeeld van een dakluik is te zien op onze afbeelding. Het dak betreden gaat in veel gevallen via een dakluik. De daktoegang kan zelfs bij dakluiken nog erg verschillen.

Een dakluik zoals weergegeven op deze afbeelding is een dakluik waarbij de klep van onderuit open geduwd kan worden. Het luik zit met een scharnier vast waardoor het eenvoudig geopend kan worden. In dakluiken is het verplicht om het luik in geopende stand te borgen. Een veilig dakluik is geplaatst in de veilige zone van een dak. (minimaal 4 meter van de dakrand). Dit is natuurlijk erg veilig en perfect voor ieder bedrijf! Het probleem kan zijn dat men laconiek omgaat met werken op hoogte als men via een veilig dakluik het dak betreedt. Een dakluik dat openstaat is een sluimerend gevaar. Iedere keer als dit openstaat en men gaat aan het werk op het dak ontstaat er een risico. Het risico is dat men door de opening van een dakluik valt.

Een ander type dakluik is een daktoegang waarbij u het luik dient op te tillen en naast de opening legt. Hier zit het luik niet eens met een scharnier bevestigd waardoor het luik los op het dak ligt. Ook bij dit type dakluik is de kans aanwezig dat u hier doorheen valt zolang deze open staat.

KeeDome - Lichtkoepel en Dakluikafscherming

Een zelfsluitend poortje gecombineerd met leuningwerk om het dakluik heen zorgt voor collectieve valbeveiliging. Collectieve valbeveiliging bij een dakluik of lichtkoepel is mogelijk met onze range Kee Dome artikelen. Een zelfsluitend poortje zorgt ervoor dat men eenvoudig het dakluik kan betreden en het gevaar daarna afsluit. Bij het bovenstaande dakluik is het gevaar afgeschermd doordat u vanuit het dak er niet in valt. Hier zou perfect een zelfsluitend poortje in gepast hebben. Hiermee zouden wij dezelfde situatie krijgen als op de eerste afbeelding.

5. Onderdeel van leuningsystemen

Zelfsluitende Veiligheidspoort in een leuning

Als onderdeel van een leuningsysteem is het verstandig om een zelfsluitend poortje te installeren. Een leuningsysteem is perfect om het gevaar af te schermen. Toch kan er behoefte zijn om van het ene gebied naar het andere gebied te gaan. Het is dan verstandig dit te doen op een veilige plek waar de zelfsluitende veiligheidspoort is geïnstalleerd.

Ook in een magazijn of werkplaats kan vol staan met gevaarlijke machines. Deze gevaarlijke machines worden te allen tijde bediend door gekwalificeerde medewerkers. Het is aan te raden deze machines af te sluiten voor minder gekwalificeerde medewerkers. Het is voor de veiligheid van uw medewerkers van belang dat zij niet in aanraking komen met deze gevaarlijke machines. Een veiligheidspoort zorgt ervoor dat de gekwalificeerde medewerkers juist wel toegang hebben indien nodig.

5 Gewoontes voor Veiligheid op het Dak

Veiligheid op het dak

Op onze website is erg veel te vinden over valbeveiliging en over allerlei artikelen die de veiligheid van u en uw personeel waarborgen. Hoewel deze veiligheidsproducten erg belangrijke hulpmiddelen zijn, verraad de titel van deze blog vaak het grootste probleem: onze gewoontes. Aan het eind zijn het vaak onze gewoontes die ervoor zorgen dat we onszelf of anderen in gevaar brengen. Kiezen wij voor een verkeerd lanyard? Ligt het dan aan het lanyard? Klimmen wij op een reling? Licht het dan aan het platform of aan het hekwerk? Het overbelasten van een hoogwerker? Wiens fout is het dan? Onze acties, bij ongepast, niet conform, of ronduit onveilige gedrag kunnen rampzalig zijn.

Eén voordeel is wel, ons gedrag hebben wij volledig in onze eigen controle. Neem eens een kijkje naar deze kleine dingen, die een groot verschil kunnen maken in persoonlijke veiligheid bij een gegeven situatie zoals het werken op een dak. Bedenkt u zich wel dat de belangrijkste gewoonte voor uw persoonlijke veiligheid is, het juist gebruik van valbeveiliging. Zonder dit, zal de rest ook niets uitmaken. Wij schrijven dit artikel om u inzicht te geven in uw gewoontes naast het veilig gebruik van valbeveiliging.

1. Zet nooit één Stap Achteruit

Het klinkt zo simpel he? Stap gewoon nooit achteruit. Toch, het gebeurt al de tijd en zelfs al is het vaak zonder negatieve gevolgen, in gevaarlijke situatie, zoals het werken op een dak, kan dit een fatale fout blijken te zijn. Bent u absoluut zeker waar u zich op het dak bevindt? Wellicht staat u net voor een onbeveiligde lichtstraat (die eigenlijk sowieso beveiligd zou moeten worden), maar wat als u een lage leiding over het hoofd ziet of door een zachte plek op het dak uw evenwicht verliest. U valt dan zo door de lichtstraat of dakraam heen. Bent u er ten allen tijde zeker van hoever u van de dakrand staat? Hoeveel bent u eigenlijk verschoven vanaf het punt waar u begonnen was? Als u erg geconcentreerd aan het werk bent kan het voorkomen dat u niet meer precies weet waar op het dak u nu werkt. Misschien bent u niet op de plek als dat u dacht dat u zou zijn. Markeringen en andere valbeveiligingsproducten daargelaten, deze kleine verandering in gewoontes kunnen al een redding voor u zijn.

2. Kijk tijdens het Lopen Nooit op uw Telefoon

Deze gewoonte is al erg genoeg op de stoep in de stad of in winkelcentra. Het lopen door de menigte zonder tegen een door de telefoon geobsedeerde aan te lopen. Dit zou bijna een olympische sport kunnen worden als we zien hoeveel mensen blind naar hun telefoon staren en vooruit lopen. Al met al is het ergste wat kan gebeuren, dat u uw verontschuldigen moet aanbieden. Bij werken op het dak, of werkplaatsen in het algemeen, zijn de potentiële gevolgen een stuk groter. Krijgt u een telefoontje? Ga dan naar een veilige plek buiten uw werkplek en handel daar het gesprek af. Niet genoeg aandacht besteden terwijl u rondloopt kan ervoor zorgen dat u ergens op staat wat u niet zou moeten doen. Of u botst tegen een collega op die u daarmee in gevaar brengt.

3.Klim Nooit Ergens Overheen

Het maakt niet uit wat het is: uitrusting, lichtstraten, borstwering of andere obstakels. Als u niet weet wat er aan de andere kant te vinden is en indien er geen veilige manier is om die kant te bereiken dan dient u die veilig weg te creëren. Dit kan inhouden dat er een veilig overstapbordes, een werkplatform of een ladder opgezet moet worden. Soms kan het eenvoudig door gewoon een andere route te kiezen, die waarschijnlijk een stuk langer is. Hoe dan ook het is altijd onverstandig om zonder bescherming ergens over te klimmen, dit vraagt gewoon voor een val. Natuurlijk, wij weten ook dat u perfect het evenwicht kan bewaren. U kunt de hoogte van muren perfect inschatten en u heeft kracht in uw handen waar een bergbeklimmer jaloers op is. Al deze dingen zijn fantastisch, totdat het één keer fout gaat.

4. Rem Altijd Af zodra u een Rand of Ladder nadert.

Hopelijk heeft u de tijdelijke ladder veilig vastgezet of zodra het een vaste ladder is dan zijn de bouten hopelijk vastgezet. Eigenlijk weten we nooit zeker in welke conditie de ladder is totdat we erop stappen. Daarom moet u altijd voorzichtig een ladder benaderen, test de ladder en bekijk goed in welke staat deze verkeerd voor u er mee aan de slag gaat. Let goed op uw voetenwerk en blijft ten allen tijden geconcentreerd en ga voorzichtig om met uw veiligheid. Daarbij, het te snel benaderen van een rand of ladder kan er al snel voor zorgen dat u uw evenwicht verliest of een inschattingsfout maakt die desastreuze gevolgen kan hebben. Vraag uzelf eens af waarom u een rand te snel zou benaderen? Heeft u zo een haast? Newsflash, zodra u zich verstapt als u met een vaart naar de rand gaat en u valt van de rand. Tja, dan is uw planning helemaal een probleem. Hopelijk draagt u wel een vorm van valbeveiliging, maar wilt u die echt aan een test onderwerpen? Misschien is er zelfs een reling of hekwerk. Ieder hekwerk is anders, u weet niet voor welke norm of met welk gewicht dit hekwerk bescherming geeft. Wilt u echt testen of dit uw val ook beschermd bij het sneller benaderen?

5. Test de Ondergrond voor Belasting

Daken worden oud. Daken raken beschadigd. En dan waren sommige daken al niet eens iets fatsoenlijks om mee te beginnen. Bedenkt u zich goed in welke conditie het betreffende dak zich bevindt. Bekijk het zelfs van de onderkant zodra dit mogelijk is en ga voorzichtig verder. Zodra u ook maar één signaal krijgt dat er een zwakke plek in het dak zit, stop! Test dit meteen. Dit gaat natuurlijk ook bij het plaatsen van ladders. Voordat de ladder geplaatst wordt moet u goed naar de ondergrond kijken. Het nauwkeurig bekijken van de ondergrond kan een veiligheidsrisico uitsluiten en uzelf beschermen tegen een incident met verregaande gevolgen!

Voor valbeveiliging zorgen is iets dat u altijd dient te doen. Tijdens dakreparaties is het belangrijk dat uw eigen veiligheid voorop zal staan!

Uw gedrag is veel belangrijker voor uw welzijn dan welke andere factor dan ook. Slechte gewoontes op de werkvloer kunnen tragische gevolgen hebben, waarom zijn mensen niet voorzichtiger? Het is eenvoudig om te doen. Deze vijf ideeën en vele andere veranderen in uw gewoontes zal voor een proactieve manier bijdragen aan het beschermen van uw leven.

Pagina 2 van 3 pagina's  <  1 2 3 >