8 Hekwerk en leuningen in het magazijn: voorbeeldsituatie8

Relingen, Hekwerken en Leuningen in een bedrijf

Veiligheidsrelingen binnen en buiten het bedrijf kunnen worden toegepast voor diverse doeleinden. Ze kunnen personeel beschermen bij risicovolle situaties en duidelijkheid scheppen bij looproutes. Uiteindelijk is het doel om de veiligheid van werknemers, klanten en andere bezoekers te verzekeren binnen het bedrijf. Met hekwerken en leuningen in een magazijn is het voor iedereen duidelijk hoe zij zich veilig kunnen bewegen. Zijn er markeringen aangebracht? Heeft u trappen en hellingen voorzien van leuningen? Zijn de gevaarlijke plaatsen in uw bedrijfshal voldoende afgeschermd? Kan men zich veilig over loopbordessen bewegen?

Voorbeeldsituaties van reling en hekwerken in het magazijn

Veilig werken op een mezzanine

Een mezzanine, ook wel verdiepingsvloer, is in veel magazijnen een gebruikelijke manier om optimaal gebruik te maken van het magazijnoppervlak. De opslag van goederen op deze mezzanines brengt echter ook risico’s met zich mee. Aan de randen van de mezzanine moet een hekwerk worden geplaatst, zodat valrisico wordt voorkomen.

Toch is het in de meeste gevallen toch noodzakelijk om een opening te handhaven voor een palletopzetplaats, een plek voor de aan- en afvoer voor de goederen die op de verdiepingsvloer zijn opgeslagen. In die situaties kan een kantelhek of palletgate oplossing bieden. Een kantelhek zorgt er voor dat pallets op een veilige manier van de mezzanine kunnen worden aan- en afgevoerd, zonder dat personeel wordt blootgesteld aan valgevaar.

1. Bewegwijzering en vloermarkering

Door duidelijkheid aan te brengen in loop- en rijroutes in het magazijn zijn veel ongelukken te voorkomen. Het duidelijk afscheiden van looppaden kan gebeuren door het plaatsen van hekwerken pijlen. De rijrichting in het magazijn kan duidelijk worden gemaakt door middel van pijlen op de vloer en een streep aan de zijkanten. Daarnaast kan met borden en andere tekens worden aangegeven waar de heftrucks kunnen worden gestald.

2. Leuningen bij trappen en hellende oppervlakken

Trappen en hellende vlakken in magazijnen vormen altijd een verhoogd risico op ongevallen. Om die reden is het veiliger om op die plekken leuningen te plaatsen, zodat medewerkers zich daaraan kunnen vasthouden en de risico’s op vallen worden verminderd.

Trappen: Volgens het Bouwbesluit is een trapleuning alleen verplicht bij trappen die een hoogte van meer dan 1 meter overbruggen. Dat geldt ook voor trappen met een hellingshoek van meer dan 2:3. Maar ook bij kleinere trappen is een trapleuning natuurlijk een aanrader.

Hellende oppervlakken: langs hellende vlakken is een leuning geen verplichting, maar kan absoluut van meerwaarde zijn om de veiligheid te verbeteren. Zeker in de wintermaanden als het glad is, kan een leuning veiligheid bieden bij het betreden van een helling.

Los- en laadplaatsen: Bij los- en laadplaatsen kan het plaatsen van leuningen veiligheid bieden. Met een hekwerk kunnen voetgangers veilig worden afgescheiden van bijvoorbeeld heftrucks en palletheffers die af en aan rijden.

3. Afscherming wandelpaden

Voetgangers vormen in een magazijn een kwetsbare groep, zeker als heftrucks en palletwagens af en aan rijden. Het is dan ook aanzienlijk veiliger om de wandelpaden goed en duidelijk af te schermen van het andere magazijnverkeer.

Met behulp van duidelijke tekens, markering op de vloer en hekjes kunnen voetgangers zich op een veilige manier door een magazijnomgeving verplaatsen.

4. Zelfsluitende veiligheidspoortjes

Zelfsluitende veiligheidspoortjes kunnen voetgangers afschermen van gevaarlijke situaties, zoals bovenaan een trap, bij ladders of worden gebruikt als toegang tot een wandelroute. Door te kiezen voor een zelfsluitende poort, bent u zeker dat uw medewerkers altijd optimaal beschermd zijn tegen risico’s op de werkvloer.

5. Veilige werkplatforms

Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt in een magazijn of werkplaats, dan is een veilig werkplatform een uitkomst. Deze voldoet aan alle veiligheidseisen en doordat het platform verplaatsbaar is, kan deze worden gebruikt voor terugkerend onderhoud aan bijvoorbeeld voertuigen of machines.

Een werkplatform met een geïntegreerde trap is een veilige en efficiënte manier om veilig te manoeuvreren in een werkplaats, hangar of magazijn.

6. Veiligheid op het dak van het magazijn

Elk magazijn heeft een dak dat periodiek betreden moet worden voor onderhoudswerkzaamheden of een incidentele lekkage. Om veilig op het dak te kunnen werken, is het nodig om gepaste maatregelen te treffen. Op het dak zijn er namelijk diverse risicofactoren die valgevaar kunnen opleveren:

Dakranden: dakranden vormen natuurlijk risico nummer 1 op het dak. Om valgevaar weg te nemen, zijn er diverse mogelijkheden. Men kan er voor kiezen om te werken met doodgewichtankers. Dit zijn ankerpunten waaraan de medewerker zich met een vallijn en een harnas kan bevestigen, zodat hij zich slechts tót de dakrand kan bewegen en er niet overheen kan vallen. Een andere optie is om permanente dakrandbeveiliging te gebruiken, waarbij er een hekwerk langs de dakrand wordt geplaatst.

Lichtkoepels of dakluiken: lichtkoepels zijn een verborgen gevaar. Hoewel ze ‘afgesloten zijn’, kan een struikelincident een dodelijke val door een lichtkoepel opleveren. Deze gevaren kunnen worden weggenomen door er een hekwerk omheen te plaatsen, zoals een Keedome.

Kooiladder: langs veel bedrijfspanden zie je kooiladders hangen. Deze zijn bestemd om op een veilige manier op het dak te kunnen werken. Bovenaan deze kooiladders moet er echter wel een zelfsluitend veiligheidspoortje worden geplaatst om valgevaar weg te nemen.

7. Obstakels op het dak: Op veel bedrijfspanden liggen veel obstakels op het dak, zoals buizen, leidingen en kabels van zonnepanelen. Om veilig over het dak te kunnen lopen, kunnen overstapplatforms een veilige manier zijn om deze obstakels te overbruggen.

Daarnaast worden vaak looproutes op daken aangelegd, zodat medewerkers zich zonder struikelgevaar over het dak kunnen begeven.

Voordelen van Kwik Kit leuningsets

Kwik Kit leuningsets zijn kant-en-klare leuningsets die u in diverse varianten kunt vinden. Kwik Kit zijn normaliter leuningsets van 3 meter die mogelijk zijn in een rechte set, hoekdelenset, een uitbreidingsset, hellingset, trappenset en pilaarset. Een rechte set is een sectie van 3 meter met drie staanders en staanders om de 1,50 meter. Bij de hoekset is de totale lengte ook drie meter, met dezelfde hartafstanden met staanders op iedere 1.50 meter. Kwik Kit is standaard gepoedercoat in veiligheidskleur geel RAL1021.

Kwik Kit is een ideaal product omdat deze compleet wordt geleverd als standaardset. Een Kwik Kit leuning bestaat uit Kee Klamp koppelstukken gecombineerd met buizen die gepoedercoat zijn. Kwik Kit leuningen zijn extreem stevig en kunnen tientallen jaren meegaan. De montage is eenvoudig en snel te doen met een inbussleutel.

Voor aanvragen van leuningen die niet overeenkomen met de maten van de standaardset Kwik Kit maken wij graag een oplossing op maat.

Interne leuningen conform EN 14122

Volgens de norm EN 14122 is het verplicht dat een leuning minimaal 1,10 meter hoog is. Tevens dient de leuning een hand én knieregel te hebben waarbij de openingen tussen beide regels maximaal 50 cm mag zijn. Om hiervoor te zorgen dient men schopranden te plaatsen waardoor de openingen kleiner dan 50 cm worden. Een schoprond dient minimaal 12 cm hoog te zijn.

Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.