Contact

Valbeveiliging - Simplified Safety

Valbeveiliging
Dakrandbeveiliging
en veiligheidoplossingen

088-0040500
Home Blog Schoprand bij een hekwerk? Wanneer moet dat?

Veiligheid Blog

Schoprand bij een hekwerk? Wanneer moet dat?

Schopranden gemonteerd aan het hekwerk

Onlangs kwam ik een aantal erg mooie foto's tegen van KeeGuard schoprand installatie. Deze mooie foto’s laten zien hoe eenvoudig een schoprand samengaat met onze hekwerken. Wij krijgen nog wel eens vragen over schopranden. Veelgestelde vragen: Is een schoprand verplicht? Wanneer is een schoprand verplicht? En hoe hoog dient een schoprand te zijn? In deze blog zal ik deze vragen gaan beantwoorden.

Wanneer heeft een hekwerk een schoprand nodig?!

Een hekwerk of leuning dient een schoprand te hebben zodra het gevaar bestaat dat er objecten van het dak kunnen vallen. U kunt dan denken aan grind dat op het platte dak ligt of andere kleine objecten die van het dak kunnen rollen. Op vlakke daken kan er een dakopstand zijn die dit al verhinderd, maar een schoprand is bij uitstek ideaal om onderaan een hekwerk te monteren. Deze schoprand zorgt ervoor dat dit grind bijvoorbeeld niet van het dak af zal vallen.

Daarnaast een nog sterker voorbeeld: “Als ik tegen mijn hamer schop, valt deze dan van de dakrand af en raakt hij mogelijk machines of mensen?” kun je deze vraag met Ja beantwoorden, dan lijkt het mij duidelijk. Heeft u een dakrand of dakopstand die dit zal voorkomen, dan is een schoprand niet per sé nodig.

Wat zijn de vereisten van een schoprand?

Zoals eerder is uitgelegd, een schoprand of kantplank dient ervoor te zorgen dat er niets van het vlakke dak kan vallen. Volgens Arbobesluit 3.16 is er enkel een schoprand of kantplank vereist zodra dit risico er is. Bij een aanwezig risico dient deze kantplank of schoprand ten minste 150 mm te zijn.

Er zijn een tweetal Europese normen als het gaat om randbeveiliging. NEN-EN 13374 is een norm voor tijdelijke hekwerken. Deze norm stelt dat er een schoprand is verplicht van ten minste 150 mm hoog. In de norm NEN-EN 14122 is een Europese norm voor permanente hekwerken. Deze norm voor collectieve valbeveiliging heeft het over een schoprand van ten minste 100 mm hoog.

Mocht u een hekwerk gaan plaatsen als randbeveiliging dat niet conform een van beide normen is dan is een schoprand naar eigen inzicht. Er is een schoprand of kantplank verplicht bij mogelijk gevaar van vallende objecten, een schoprand dient een adequate bescherming hiervoor te bieden.

Schoprand bij KeeGuard randbeveiliging

Is een schoprand of kantplank altijd verplicht?

Dit antwoord is nee, het is niet altijd verplicht om een schoprand of kantplank op uw hekwerk te hebben. Er is enkel een verplichting op een schoprand bij de mogelijkheid dat er objecten naar beneden vallen. Heeft u een dakopstand of dakrand van ten minste 150 mm dan mag dit tevens dienen als schoprand. Wenst u een hekwerk dat voldoet aan de NEN-EN 13374 of NEN-EN 14122 zonder dat u een dakrand heeft van de juiste hoogte, dan is een schoprand noodzakelijk.

Koppelen van schoprand aan hekwerk

Hoe integreert u een schoprand op uw hekwerk?

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een schoprand aan een hekwerk te bevestigen.

  1. Lassen. Het lassen is waarschijnlijk de meest arbeidsintensieve en gevaarlijke optie die er is. Het zal er ook voor zorgen dat uw hekwerk een zwakke plek heeft dat gevoelig is voor roest. Daarnaast zijn schopranden bij uitstek de plek waar afwatering vaker voorkomt. Dit is geen plek waar u een roestgevoelige plek in uw randbeveiliging wenst te creëren.
  2. Boren en bevestigen met u-beugels. Deze optie is een beetje beter dan lassen, maar creëert nog steeds zwakke plaatsen met potentieel roestgevaar. Het kan roesten waar de boor in de onbeschermde metalen penetreert.
  3. Maak gebruik van complementaire schopranden van de leverancier. Bij ons KeeGuard systeem hebben wij tevens schopranden die hierop aansluiten. Met aangepaste staanders hebben wij koppelstukken waarmee u de schopranden eenvoudig kunt bevestigen aan het hekwerk. Onze schopranden zijn van geëxtrudeerd aluminium, dit is een erg sterke schoprand die ook nog corrosiebestendig is. De integratie met het hekwerk zorgt ervoor dat er geen doorboring in het hekwerk hoeft plaats te vinden waardoor er geen roestgevaar is.

Heeft u nog andere vragen over een schoprand, kantplank of over het algemeen over uw hekwerk of randbeveiliging? Neem graag contact met ons op, wij helpen u dan met alle plezier verder!

Vanaf welke hoogte is valbeveiliging nodig?

Vanaf welke hoogte valbeveiliging nodig?

Elke verantwoordelijke voor veiligheid zou wensen dat het een eenvoudig antwoord was. Of je nu verantwoordelijk bent voor: health and safety, facility, logistiek of VGM, de vraag is vanaf welke hoogte echt valbeveiliging nodig is? Eén hoogte waar valbeveiliging nodig die geldig is voor alle normen in alle industrieën. Er zijn diverse gevallen waar valbeveiliging nodig is, terwijl de hoogte niet deze valbeveiliging vereist. In dit artikel nemen wij u mee naar meer duidelijkheid over deze eisen en richtlijnen van valbeveiliging.

Hierdoor zullen wij ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging duidelijker zal zijn. Desondanks kan het te allen tijden zo zijn dat bedrijfsregelementen van specifieke bedrijven strenger zijn opgesteld dan de algemene wet- en regelgeving omtrent valbeveiliging.

Vanaf welke hoogte vereist men valbeveiliging?

Het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit voor het voorkomen van valgevaar. Zij definiëren dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Valbeveiliging bij andere hoogtes lager dan 2.5 meter is ook in verschillende situaties aan te bevelen. In het Arbobesluit 3.16 staat ook aangegeven dat er valgevaar ontstaat bij risico verhogende omstandigheden. Voorbeelden hiervan is het werken naast of bij uitstekende delen of het werken bij verkeer of bij het water.

Bij het werken vanaf een bordes, platform of loopbrug/looppad gelden weer andere regels. Met betrekking tot valbeveiliging is het noodzakelijk om vanaf een hoogte van 50 centimeter al maatregelen te treffen. Valbeveiliging dient toegepast worden in de vorm van een adequate leuning. Volgens de norm NEN-EN-ISO 14122 is er een leuning vereist van 1.1 meter plus een schoprand aan de onderzijde.

Valbeveiliging en het veilig werken op hoogte is gebonden aan regelgevingen in Nederland, maar ook Europese wet- en regelgeving. Normaliter is de Nederlandse wet- en regelgeving gebaseerd is op de Europese regelgeving. Valbeveiliging is in Nederland in veel gevallen gelijk qua veiligheid. Zoals eerder gemeld vereist de NEN-EN-ISO 14122 een leuning van 1.1 meter met schoprand. Terwijl het Arbobesluit 3.16 aangeeft dat een doelmatige afscherming 1 meter hoog is. Simplified Safety levert collectieve valbeveiliging die allemaal voldoet aan de strengere NEN-EN-ISO 14122 norm. Hierdoor voldoen onze hekwerken zowel aan de normen van het Arbobesluit 3.16 als aan de Europese norm.

In Nederland is er valgevaar vanaf 2.5 meter hoog. Er dienen valbeveiligingsmaatregelen getroffen te worden vanaf deze hoogte of bij risicoverhogende situaties. In de Verenigde Staten is er valbeveiliging per hoogte afhankelijk van de industrie waarin men werkzaam is. In de algemene industrie vereist men valbeveiliging vanaf 1,2 meter (4 feet) en in de bouw is dit nodig vanaf 1,8 meter (6 feet). Er zijn Amerikaans georiënteerde bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, maar die de strengere Amerikaanse regelgeving zal volgen. Simplified Safety heeft ook een locatie in de Verenigde Staten en is dus bekend met wet- en regelgeving van OSHA in de Verenigde Staten. Wij leveren dan ook valbeveiligingsproducten die aan zowel Nederlandse, Europese, Britse en Amerikaanse voldoen.

Wat is een veilige valhoogte?

We krijgen vaak de vraag: Wat is een veilige valhoogte?. Vaak vraagt men dit zodat men kan bezuinigen op valbeveiliging. Nu begrijpen wij dat bedrijven allemaal een niet oneindig budget heeft te besteden voor verschillende posten. Je kunt hier natuurlijk ook in doorschieten door te kiezen voor een oplossing die schijnveiligheid creëert. De vraag is natuurlijk of u de veiligheid van uw werknemers op de weegschaal wil leggen door te bezuinigen op valbeveiliging.

Om antwoord te geven op de vraag, Wat is een veilige valhoogte?. Dit antwoord is eigenlijk erg simpel. Deze veilige valhoogte is er niet. Ook al geeft men in het Arbobesluit 3.16 aan dat er vanaf 2.5 meter valgevaar ontstaat, er is al veel eerder kans op letsel. Of u dus wel of geen valbeveiliging neemt, is niet enkel afhankelijk van de hoogte!

Verhouding valhoogte en kans op letsel

De Gezondheidsraad heeft in december 2013 een rapport gepresenteerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit rapport is een onderzoek te vinden naar Vallen van Hoogte waarin de valhoogte is afgezet tegen de mate van letsel (herstelbaar letsel, blijvend letsel en sterfte). In de onderstaande tabel zien we duidelijk dat ook bij een valhoogte van 0-1 en 1-2 meter al letsel ontstaat. Zowel herstelbaar als blijvend letsel, zelfs bij beide hoogtes is er kans op sterfte. Valbeveiliging bij lagere hoogtes ook nodig? Beslist u het zelf aan de hand van deze cijfers. De percentages die genoemd zijn, bevatten alle arbeidsongevallen tussen 2003 en 2012.

Stichting Arbouw (2012) heeft gegevens in een Monitor Arbeidsgevallen in de Bouw verzameld van plusminus 182.000 werknemers die werkzaam zijn in de bouwbranche. Er is bijgehouden hoeveel verzuim er in de bouw is en met welke reden. De gegevens melden dat er 1230 werknemers verzuim pleegde na een val van minder dan 2.5 meter. Dit is 16,9% van het totaal van alle ongevallen in deze branche die vallen tijdens het werk. Daarnaast is gemeld dat 430 werknemers van meer 2.5 meter een arbeidsongeluk hebben gehad. Deze 430 werknemers zijn in totaal 5,9% van alle ongevallen. Werken op hoogte is gevaarlijk, zowel boven als onder de 2.5 meter is er sprake van kans op letsel. Let bij uw keuze in valbeveiliging niet enkel op de werkhoogte, maar ook naar de ongevallen die er vallen.

Welk soort valbeveiliging heeft de voorkeur?

Volgorde van valbeveiliging

Vanuit de Inspectie SZW is het van belang dat u maatregelen voorn veiligheid neemt in verschillende stappen. Deze Arbeidshygiënische strategie houdt in dat er van boven naar beneden gewerkt van de meest volledige maatregel tot de minst volledige maatregel. Allereerst wordt van u verwacht dat u kijkt naar bronaanpak.

Voorbeeld: Stel u heeft airco-installaties op het dak staan, u heeft hier enkele keren per jaar onderhoud aan. Een bronaanpak zou zijn om ervoor te zorgen dat u niet op het dak hoeft te werken. Wellicht kunnen de airco-installaties ook op de begane grond geplaatst worden? Is de airco-installatie wellicht volledig overbodig? Bij het toepassen van bronaanpak haalt u het valgevaar weg en is er geen valbeveiliging nodig.

Is bronaanpak in uw situatie niet mogelijk? Dan gaat u kijken naar valbeveiliging in de vorm van collectieve maatregelen, denk hierbij aan collectieve valbeveiliging zoals hekwerken, leuningen en balustrades.

Voorbeeld: U kunt om uw werkgebied of tegen de dakrand een hekwerk plaatsen. Ons KeeGuard systeem is een vrij opgelegd hekwerk dat voldoet aan alle normen en wordt bestempeld als collectieve valbeveiliging. Ook het afschermen van dakluiken of lichtkoepels oor bijvoorbeeld Kee Dome is een vorm van collectieve valbeveiliging.

Collectieve Valbeveiliging - KeeGuard

Mocht het ook niet mogelijk zijn om valbeveiliging in de vorm collectieve maatregelen toe te passen dan gaat u kijken naar individuele maatregelen. Dit zijn valbeveiligingsmaatregelen die enkel van toepassing zijn op één persoon. Een hekwerk beschermt ieder werkend persoon op het dak, een individueel systeem biedt valbeveiliging voor maar één persoon.

Voorbeeld: Denkt u in dit geval aan een doodgewichtanker zoals Weightanka of een geheel lijnsysteem waar een individu zich aan moet haken. De persoon die zich aan het systeem zal koppelen is beschermd, alle andere mensen zijn dit niet

Doodgewichtanker Weightanka

Mochten al deze maatregelen niet mogelijk zijn? Dan rest u enkel nog het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is de allerlaagste mogelijkheid en u toetst dit door middel van het Redelijkerwijs-principe. Hiermee kunt u op grond van technische, uitvoerende of economische redenen een stap lager gaan in de Arbeidshygiënische strategie. Let u er goed op dat enkel een economische reden vaker geen, dan wel stand zal houden bij een ongeval. Het is voor werkgevers niet toegestaan gewoonweg voor de goedkoopste oplossing te kiezen, puur vanwege het kostenplaatje. De Inspectie SZW en ook de werknemers mogen van de werkgever verwachten dat hun veiligheid hoog in het vaandel staat. De duurste oplossing is niet altijd de beste, maar de veiligste oplossing is dit wel! Voor valbeveiliging is de situatie in iedere situatie anders. Welke vorm van valbeveiliging u kiest is daarbij belangrijk voor de veiligheid van de werknemers.

Heeft u vragen over welke type valbeveiliging bij uw dak en werkfrequentie passen? Neemt u dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Hoe hoog moet een dakrand zijn?

Hoogte van de dakrand voor valbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat een dakrand voldoet als valbeveiliging dient hij voldoende hoog te zijn. Wat is voldoende hoog? Het Arbobesluit 3.16 geeft aan dat er een doelmatige afscherming van ten minste 1 meter hoog moet zijn. Terwijl het Bouwbesluit van 2012 een andere norm voor de hoogte van een dakrand hanteert. Bij een dak dat hoger dan 13 meter gelegen is, dient er een hekwerk/dakrand van 1.2 meter aanwezig te zijn.

Vandaag de dag zijn helaas nog lang niet alle dakranden die voldoen aan deze hoogtes. Naast het Arbobesluit en het Bouwbesluit heb je ook nog diverse Europese EN-ISO normen aangaande hekwerken. De NEN-EN 13374 is de norm die gaat over tijdelijke hekwerken. Terwijl de NEN-EN 14122 norm gaat over permanente hekwerken. Ook deze twee normen hebben een verschil in hoogte van de dakrand of het hekwerk. Een hekwerk conform NEN-EN 14122 dient ten minste 1.1 meter hoog te zijn. Bij een hekwerk conform NEN-EN 13374 hoeft dit maar 1 meter hoog te zijn.

Is deze situatie ook bij uw dakrand van toepassing? Hieronder worden enkele mogelijkheden besproken om met een lagere dakrand of dakopstand toch te voldoen aan de geldende normen.

1.Hekwerk aan de zijkant van je dakrand monteren

Hekwerk aan zijkant van je dakrand

Dit is de meest eenvoudige oplossing mits uw constructie dit aankan. Zodra het mogelijk is om het hekwerk te monteren tegen de dakrand of tegen de dakopstand zijn er vele mogelijkheden. Het monteren van een hekwerk tegen een dakrand kan ervoor zorgen dat u geen contragewichten op het dak hebt liggen. Dit heeft als voordeel voor u dat het volledige dak vrij ligt.

Mocht u een dakopstand of dakrand hebben dat bijvoorbeeld 40 centimeter hoog is. Stel dat u dan een hekwerk wil dat dient te voldoen aan de NEN-EN 14122 dient het totale hekwerk 1.1 meter hoog te zijn. Met de dakrand of dakopstand van 40 centimeter is voor het resterende deel maar 70 centimeter nodig dat boven de dakrand dient uit te steken.

Hekwerk aan zijkant dakopstand Valbeveiliging op dakrand

2. Hekwerk bovenop je dakrand monteren

Hekwerk op dakrand

Een hekwerk monteren op de dakrand kan net zo goed als het er tegenaan monteren. Het kan soms voorkomen dat ertegenaan monteren constructief niet mogelijk is. Toch kan het zo zijn dat het niet mogelijk is om het hekwerk op uw dakrand monteren juist wel mogelijk is. Het is vaker ook een verschil in het uiterlijk van het hekwerk. Bij het eerste voorbeeld zien we bijvoorbeeld een hekwerk dat schuin naar binnen gemonteerd is. Hierdoor is het hekwerk vanaf de straatkant minder goed te zien.

Het monteren van een hekwerk op je dakrand of dakopstand is tevens veelvuldig toegepast bij verschillende dakniveaus. Bij verschillende bedrijven zijn er meerdere dakvlakken die gebruikt worden voor diverse doeleinden. Tussen de verschillende dakvlakken wordt een hekwerk vaker gemonteerd op de dakrand.

Met het monteren van een hekwerk op de dakrand kunt u met Kee Klamp koppelstukken enorm sterke en veelzijdige constructies maken waarbij u geen enkel laswerk hoeft te doen. Er zijn tig verschillende Kee Klamp modellen, waarvan er een groot deel prima in een hekwerk kunnen worden toegepast.

Valbeveiliging op dakrand Valbeveiliging op dakrand Dakrandbeveiliging Dakrandbeveiliging Valbeveiliging met hekwerk gemonteerd op dakopstand

3. Een vrij opgelegd hekwerk voor de volledige hoogte

KeeGuard vrij opgelegd hekwerk

Zodra het monteren van een hekwerk op de dakrand of dakopstand niet gewenst is of constructief niet mogelijk is, heeft u andere mogelijkheden. De mogelijkheid is er om een vrij opgelegd hekwerk te plaatsen dat volledig dient te voldoen als valbeveiliging. Bij KeeGuard zal het hekwerk 1.1 meter hoog zijn zodat het voldoet aan het Arbobesluit 3.16 en de NEN-EN norm 14122 en ook NEN-EN norm 13374.

Afhankelijk van de constructie van uw dak is het niet altijd mogelijk om in een dakopstand of dakrand te monteren. Natuurlijk moet u bij de eerste en tweede mogelijkheid de constructie van uw dak raadplegen. Het alternatief is een vrij opgelegd hekwerk van de KeeGuard familie. U kunt namelijk voor verschillende varianten kiezen binnen KeeGuard. Zowel KeeGuard, KeeGuard Premium, KeeGuard Topfix en KeeGuard Foldshield zijn vrij opgelegde hekwerken. Welke hekwerk het best past bij uw wensen is geheel aan u.