Contact

Valbeveiliging - Simplified Safety

Valbeveiliging
Dakrandbeveiliging
en veiligheidoplossingen

088-0040500
Home Blog 5 Noodzakelijke situaties voor interne reling en hekwerken

Veiligheid Blog

5 Noodzakelijke situaties voor interne reling en hekwerken

Relingen, Hekwerken en Leuningen in een bedrijf

Veiligheidsrelingen binnen en buiten het bedrijf kunnen toegepast worden voor diverse doeleinden. Het doel is om de veiligheid van werknemers, klanten en andere bezoekers te verzorgen binnen het bedrijf. Zorg dat het voor iedereen binnen uw bedrijf duidelijk is hoe zij zich veilig kunnen bewegen. Zijn er markeringen aangebracht? Heeft u trappen en hellingen voorzien van leuningen? Zijn gevaarlijke plaatsen in uw bedrijf voldoende afgeschermd? Kan men zich veilig over loopbordessen verplaatsen?

5 Noodzakelijke situaties voor interne reling en hekwerken

Bekijkt u de vijf noodzakelijke situaties binnen uw bedrijf voor relingen en hekwerken.

1. Gevaarlijke plaatsen afschermen

Afscherming gevaarlijke machines/installaties

In een bedrijfspand zijn vaker de kantoorruimtes gescheiden van de magazijnen en werkplaatsen. Magazijnen en werkplaatsen kunnen een bron van onveiligheid zijn voor onbevoegden. Dit kunnen stroomkasten zijn waar enkel bepaalde medewerkers toegang toe nodig hebben. Het is belangrijk om met relingen en hekwerken gevaarlijke installaties afschermen waar onbevoegde werknemers of passanten gevaar kunnen oplopen.

In magazijnen en op de werkvloer zien we vaak de hele dag één of meerdere heftrucks heen- en weer rijden. Een heftruck die niet in gebruik is wordt op een vaste plaats geplaatst, deze plaats is prima af te schermen met interne leuningsets.

Leuningen voor Heftrucks

2. Leuningen bij trappen

Kee Klamp Trapleuning

Volgens de EN 14122 is het bij verhogingen van 50 cm al verplicht om een leuning erbij te zetten. Tevens dient de leuning ten minste 110 cm hoog te zijn. De breedte van uw trap is ook nog belangrijk om te bepalen hoeveel leuningen u nodig heeft. Bij breedtes groter dan 120 cm dan moet er een extra leuning geplaatst worden in het midden. Is uw trap kleiner dan 120 cm? Dan volstaat één leuning aan één van beide zijdes. Het bouwbesluit vereist weer dat vanaf vier meter er een rustbordes geplaatst moet zijn bij uw trap.

3. Leuningen bij hellingen

leuning bij helling

Hellingen kunt u binnen bedrijven op verschillende plaatsen vinden. Dit kan op plaatsen zijn waar men in magazijn meerdere niveaus heeft. Een helling is zodoende ideaal omdat u er met pompwagens of heftrucks hier prima overheen kunt.

Het is hier verstandig om relingen en hekwerken aan de zijkanten van deze hellingen te plaatsen. Werknemers die hier te voet langslopen, ook al is dit tegen eventuele interne regelementen, kunnen zich zodoende lelijk bezeren bij een val vanaf de helling. De leuning acteert hier dus als begeleiding van de helling, maar is tevens een valbeveiliging om niet van de helling te vallen.

Helling en Reling

4. Relingen en hekwerken bij loopbordessen

Valbeveiliging bij loopbordessen

Regelmatig zien wij bedrijven die een magazijn hebben met een erg hoog dak. Hierdoor wordt er vaker op verschillende niveaus gewerkt, enerzijds zijn er echte werkplatforms op een hoger niveau gelegen, anderzijds bevinden zich hier loopbordessen en loopbruggen. In het geval dit een loopbordes of loopbrug is, dan kan dit vaak betekenen dat er regelmatig werknemers overheen lopen. Belangrijk om er dan voor te zorgen dat u aan beide zijdes adequate maatregelen treft in de vorm van relingen en hekwerken.

Een reling aan de zijdes van de loopbrug of het loopbordes zorgt voor een handleuning waar men zich aan kan vasthouden tijdens het lopen. Deze leuning is natuurlijk ook belangrijk voor de valbeveiliging. Een veel voorkomende situatie waar ongevallen zich voordoen zijn het vallen van hoogte binnen bedrijven. Bij het werken of lopen op hoogte binnen het bedrijf dient men net zo serieus naar valbeveiliging te kijken als bij het werken op het dak.

Valbeveiliging bij loopbordes

5. Relingen en hekwerken als valbeveiliging

Interne valbeveiliging

Wij hebben nu al vier situaties gezien waarbij er gebruikgemaakt wordt van relingen en hekwerken. Veelal in specifieke situaties waarin de relingen of hekwerken specifiek bij de situatie zijn toegepast. Bij deze eerdere situaties is het vaak ook belangrijk in het kader van valbeveiliging. Bij hekwerken, leuningen of relingen is er altijd sprake van een mate van valbeveiliging, bij onderstaande voorbeelden is valbeveiliging het voornaamste doel.

Bij hoge magazijnen of bedrijfspanden is het gebruikelijk om op meerdere niveaus te werken. Het kan dan zelfs zo zijn dat door middel van trappen er meer dan vijf tot zes niveaus hoog gewerkt kan worden. Bij werken op hoogte in zo’n situaties zien we vaak het werken op werkbordessen en platformen waarbij valbeveiliging absoluut vereist is. Een reling of hekwerk aan het einde van een dakvlak of in dit geval op een tussenverdieping kan een val van enkele tot wel tientallen meters voorkomen.

Voordelen van Kwik Kit leuningsets

Kwik Kit pakket

Kwik Kit leuningsets zijn kant-en-klare leuningsets die u in diverse varianten kunt vinden. Kwik Kit zijn normaliter leuningsets van 3 meter die mogelijk zijn in een rechte set, hoekdelenset, een uitbreidingsset, hellingset, trappenset en pilaarset. Een rechte set is een sectie van 3 meter met drie staanders en staanders om de 1,50 meter. Bij de hoekset is de totale lengte ook drie meter, met dezelfde hart op hartafstanden met staanders op iedere 1.50 meter. Kwik Kit is standaard gepoedercoat in veiligheidskleur geel RAL1021.

Kwik Kit monteren

Kwik Kit is een ideaal product omdat deze eenvoudig te kopen is per standaardset. Alles wordt compleet geleverd per set. Een Kwik Kit leuning bestaat uit Kee Klamp koppelstukken gecombineerd met buizen die gepoedercoat zijn. Kwik Kit leuningen zijn extreem stevig en kunnen tientallen jaren meegaan. Het monteren is eenvoudig en snel te doen met een inbussleutel.

Voor aanvragen van leuningen die niet overeenkomen met de maten van de standaardset Kwik Kit maken wij u graag een .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Interne leuningen conform EN 14122

Platform Valbeveiliging

Volgens de norm EN 14122 is het verplicht dat een leuning minimaal 1,10 meter hoog is. Tevens dient de leuning een hand én knieregel te hebben waarbij de openingen tussen beide regels maximaal 50 cm mag zijn. Om hiervoor te zorgen dient men schopranden te plaatsen waardoor de openingen kleiner dan 50 cm worden. Een schoprond dient minimaal 10 cm hoog te zijn.

Top 10 Gevaren op het dak

Top 10 Gevaren op het dak

Top 10 Gevaren op het dak

 1. Dak stabiliteit- Is het dak sterk genoeg om het gewicht van mensen te dragen. Is de draagconstructie intact? Zal het dak ook in de zomer op een warme dag stabiel blijven of buigt het dak dan door? Bekijk altijd de onderlaag voordat u het dak zal betreden.
 2. Ladderveiligheid en -plaatsing – Is de ladder veilig en op een hoek van 65 tot 75 graden geplaatst? Loopt de top van de ladder nog door boven de dakrand en staat de voet van de ladder stevig en stabiel op de grond? Is de ladder geborgen? Er gebeuren jaarlijkse tientallen ongelukken met werken op ladders.
 3. Weeromstandigheden – IJsvorming, sneeuw en wind zijn altijd gevaren op het dak als de dakbedekking glad kan worden. Membraam daken zijn vooral glad in vochtige omstandigheden en het werken op hoogte op dit soort vochtige daken zou dan ook vermeden moeten worden.
 4. Openingen in het dak– Een onbeveiligde lichtkoepel of lichtstraat en slecht bedekte gaten in het dak zijn een grote bron van ongevallen. Zonder valbeveiliging is een opening in het dak even dodelijk als een dakrand. Het gevaar is wellicht nog groter omdat een gat in het dak op iedere plek kan gebeuren waarbij dit men niet verwacht.
 5. Bewustzijn van dakrand – Iemand die op het dak werkt heeft vaak een bepaald bewustzijn over de plek waar hij of zij werkt ten opzichte van de dakrand. Het gevaar zit hem in dat mensen die veelvuldig op het dak werken het idee hebben dat zij dit perfect weten. Zodra u namelijk in de veronderstelling bent dat u zich ver op het dak bevindt, maar ondertussen al steeds meer naar de dakrand toe bent gaan werken is de kans op een ongeval aanmerkelijk groter.
 6. Ontoereikende training - Als er iemand op het dak werkt, die niet goed is opgeleid, zijn zij een gevaar voor de veiligheid op het dak en kan men ernstig letsel toebrengen aan zichzelf of anderen.
 7. Onjuist gebruik van valbeveiligingsproducten - Hierbij valt te denken aan: foutief gemonteerde leuningen, werken met een te lange lanyard of een zwak afknooppunt. Tevens het werken met doodgewichtankers die bescherming bieden conform werkbegrenzend werken, toch gebruiken als valbeveiliging. Of het gebruiken van valbeveiliging geschikt voor één persoon, toch gaan gebruiken voor twee personen. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk!
 8. Slecht zicht – De nok van het dak of een technische ruimte op het gebouw kan het zicht op het dak beperken. Losgewaaide dakbedekking of juist bladeren op het dak kunnen ervoor zorgen dat u slecht zicht heeft waar u loopt. Tevens kunnen dakpannen, ventilatie installaties, zonnepanelen of airco-units uw zicht op het dak beperken.
 9. Dakhelling – Des te sterker de dakhelling is, des te groter is het valgevaar. Verzeker u ervan dat uw valbeveiliging en de dakbedekking stevig is voordat u hierop ook maar één voet op zet.
 10. Daken met verschillende niveaus – Werknemers die dakwerkzaamheden dienen uit te voeren kunnen te maken krijgen met daken die diverse hoogtes heeft. Een dak kan op verschillende punten enkele meters met een ander dakvlak verschillen. Het valgevaar van het ene dakvlak, naar het andere dakvlak is een sterk onderschat gevaar. Juist daarom is het een oorzaak van vele ongevallen! Zorg te allen tijden voor valbeveiliging die geschikt is voor de situatie waarin u of uw medewerkers gaan werken.

Gevaren bij werken op hoogte

Dakveiligheid is de verantwoordelijkheid van ieder persoon die betrokken is bij het project. De risico's zijn er altijd, maar het identificeren van hen en zich te houden aan het gebruik van valbeveiliging kan veel doden en gewonden voorkomen. Bij het dragen van een harnas, zorg ervoor dat het koord de juiste lengte is. Zorg ervoor dat het hekwerk en andere collectieve valbeveiliging voor daklichten of lichtstraten geplaatst zijn. Veel ongelukken gebeuren als er geen duidelijk zicht is op het gevaar en men kon door een dakopening kan vallen. Dit ongeval komt het meest voor bij sneeuw waarbij men ongemerkt bij onbeveiligde dakramen, lichtkoepels of lichtstraten werkt.

Een van de dodelijkste gevaren bij werken op hoogte is een slecht geplaatste ladder. Ofwel de hoek staat verkeerd (niet op 65-75 graden) of de bovenzijde van de ladder niet stevig vastgemaakt aan het dak. Inspectie SZW heeft diverse meldingen van mensen die met een bundel op hun schouder de ladder op klimmen waardoor het zwaartepunt wijzigt en de ladder kan vallen. De werknemer valt achterover en de bundel is de oorzaak van het ongeval en niet de vallende ladder. Zorg ervoor dat de voeten stevig worden geplaatst op de grond en de ladder op een juiste wijze geborgd wordt.

Ongeacht de situatie, moet er altijd valbeveiliging worden gebruikt en een praktische kennis van de PBMs (persoonlijke beschermingsmiddelen) die levens zal redden. Ook voor verschilldende dakdekkers is het tevens belangrijk adequate maatregelen te treffen voor valbeveiliging.

Adding Inequality to Injury

Valgevaar is het grootste gevaar

Inspectie SZW verstaat in een ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 gepubliceerd in januari 2016 onder de val van hoogte 16% van de ongevallen. Hierbij was een val van dak, vloer of platform 6%, een val van een steiger was 3%, een val van een stilstaand voertuig was 3% , een val van een bewegend platform 1%, een val van hoogte door een gat in de grond en 1% een overige val van hoogte. Naast het vallen van hoogte heeft Inspectie SZW onderzocht dat in zelfs 21% van de ongevallen de oorzaak het vallen – niet van hoogte, de oorzaak was. Men dient dus ook zeker waakzaam te zijn bij het werken op lagere hoogtes.

Het valgevaar in totaliteit is het grootste risico dat heeft geleid tot ongevallen. De ernstigste ongevallen hebben allen te maken gehad met valgevaar. Valbeveiliging is nog vaak een ondergeschoven kindje terwijl het extreem belangrijk is om uw medewerkers veilig te laten werken. Naast het valgevaar gebeuren er ook enorm veel ongevallen door contact met bewegende delen van machines. Wij hebben zowel collectieve valbeveiliging als leuningsystemen die veiligheid creëert voor medewerker in de nabijheid van machines.

Risico’s bij daken met zonnepanelen

Valbeveiliging en Zonnepanelen

Bescherm werknemers die zonnepanelen installaties op daken en verhoogde oppervlakken installeren en onderhouden. Het installeren van zonnepanelen op daken en verhoogde oppervlakken is gevaarlijk. Dakranden en dakramen vormen samen een constante bedreiging voor de veiligheid van de werknemers. Dakramen en lichtkoepels zijn vooral gevaarlijk voor zonnepanelen installaties, omdat de zonnepanelen de loopruimte vernauwt en dit zorgt voor valgevaar. Alle dakramen moeten worden beschermd met leuningen of doorvalbeveiliging tijdens de installatie en alle benodigde onderhoud

Voor bedrijven die zonnepanelen overwegen is het fiscaal erg aantrekkelijk. Wetswijzigingen, bepaalde aftrekposten en subsidies zorgen ervoor dat zonnepalen erg in trek zijn. In Nederland en België worden steeds vaker zonnepanelen aangeschaft voor bovenop een bedrijfspand. Als bedrijf kunt u hiermee duurzaam energie opwekken en je energiekosten sterk verlagen. Voor het installeren, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen is het belangrijk om voor valbeveiliging te zorgen.

Waarom is het valgevaar groter bij zonnepanelen op het dak?

 1. Regelmatig onderhoud door meerdere werknemers. Het dak wordt regelmatig betreden door installateurs en beheerders. Installateurs en onderhoud werknemers van de zonne-installaties hebben regelmatig daktoegang nodig, waardoor de frequentie van het werken op hoogte het risico vergroot.
 2. Het verkleinen van het loopoppervlak op het dak. Om zoveel mogelijk te besparen worden daken regelmatig helemaal vol gezet met zonnepanelen. Hierdoor kan een veilig looppad van voorheen nu niet meer veilig beloopbaar zijn.
  1. Mensen die op het dak werken worden langs de panelen gedreven. Men wordt langs onveilige en gevaarlijke plaatsen op het dak gestuurd. Denk hierbij aan dakluiken, lichtkoepels en lichtstraten, hier moet u waken voor doorvalgevaar.
  2. Het veroorzaken van struikelgevaar. Met meer installaties, stroomkabels en toebehoren voor zonnepanelen op het dak kan er meer struikelgevaar op het dak ontstaan.

Valbeveiliging maatregelen op het dak voor zonnepanelen installatie

Collectieve valbeveiliging moet altijd de eerste keuze voor valbeveiliging zijn. Verschillende collectieve valbeveiligingsproducten zijn ideaal voor montagepersoneel en onderhoudspersoneel. Met deze valbeveiliging is geen aanvullende training nodig voor het personeel dat werkt op hoogte. De risicogebieden bij het werken op hoogte met een zonnepanelen installaties zijn als volgt:

 1. Dakrand – Wat doe je om je bij de dakrand te beschermen? Binnen 4 meter van de dakrand dienen we een markering aan te brengen. Binnen 2 meter van de dakrand dienen we een fysieke afzetting te plaatsen. Primair collectieve bescherming aan de dakrand is veilig om te gebruiken, maar ook bescherming van het individu kan een geschikt middel voor het bevestigen van het onderhoudspersoneel in bepaalde gevallen.
 2. Lichtstraten en lichtkoepels - Deze zijn niet ontworpen voor het gewicht van mensen, dus je kan er heel snel doorheen vallen. Zoals reeds gemeld in eerdere bijdragen onbeschermde lichtstraten en lichtkoepels zijn vaak oorzaak van dodelijke ongevallen van daken. Deze lichtstraten of lichtkoepels dienen daarom altijd collectief beschermd te worden om valgevaar te vermijden.
 3. Dakluiken – Het binnenkomen en verlaten van het dak door middel van dakluiken brengt specifieke risico’s met zich mee. Zij moeten dan ook worden beveiligd door middel van collectieve bescherming. Bovendien zijn hier speciale instap- en uitstaphulpen voor.

Oplossingen voor valbeveiliging

We hebben nu een aantal risico's vastgesteld in verband met de geïnstalleerde zonnepanelensystemen op het dak. Hieronder vindt u een aantal van onze producten die u beschermen tegen de risico's van vallen van of door het dak.

KEEGUARD - Vrij opgelegde dakrandbeveiliging

KeeGuard

KEEGUARD, het modulaire systeem voor het oprichten van collectieve valbeveiliging voldoet aan de wettelijke eisen voor valbeveiliging. Het is het economisch alternatief voor vast gemonteerde installaties: Geen gevaarlijke lassen, boorgaten of verankeringen. Beschadiging van de dakbedekking is uitgesloten, aangezien dit systeem vrij opgelegd op het dakvlak ligt.

Alle elementen van het systeem worden gecontroleerd door APAVE, CERAM en TÜV.

KEEGUARD Premium - Ruimtebesparende dakrandbeveiliging

KeeGuard Premium

Een collectieve dakrandbeveiliging die uitermate geschikt is voor daken met zonnepanelen. Doordat dit hekwerk net als de normale KEEGUARD ook vrij opgelegd is, veroorzaakt het geen schade aan de dakbedekking. Door het ontbreken van contragewichten is er veel meer ruimte op het dak. KEEGUARD Premium is hierdoor ideaal voor de meeste daken doordat de ballastvoet niet het dak op komt. KEEGUARD Premium is het enige valbeveiligingssysteem in Nederland en België dat deze unieke eigenschap heeft.

KEE DOME - Daklichten en dakramen

KEE DOME is een vrijstaande, collectieve valbeveiliging voor gebruik op alle lichtkoepels, lichtstraten en dakluiken met verschillende afmetingen van 1,2 m x 1,2 m tot 2 m x 3,2 m. Zowel rechthoekig als vierkante vormen mogelijk. Andere afmetingen op aanvraag. Het modulaire systeem maakt het mogelijk voor het onderhoudspersoneel om zonder risico op het dak te werken.

Het nieuwe systeem KEE DOME Mini is geschikt voor lichtkoepels met afmetingen van 1,2 m x 1,2 m en 1,8 x 1,8. Andere afmetingen op aanvraag. Deze collectieve valbeveiliging heeft een lage bouwhoogte, dit komt het aanzicht van het gebouw ten goede zonder dit ten koste gaat van de veiligheid. Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar!

WIREANKA - Mobiele veiligheidslijnsysteem

Wireanka werkplaatsbegrenzing

De WIREANKA is een mobiel verankeringssysteem conform EN 795, Klasse C, voor het gebruik met een horizontaal, flexibel veiligheidslijnsysteem. De WIREANKA kan tijdelijk of permanent worden gebruikt op platte daken. De dakbedekking blijft onbeschadigd. De WIREANKA is de eerste mobiele valbeveiliging, in combinatie met kabelsystemen goedgekeurd is volgens EN 795, klasse C. Bij valbeveiliging kan dit systeem worden gebruikt door enkel één persoon. Voor werkplekbegrenzing kunnen er maximaal drie personen tegelijkertijd aan werken. (Vereist een minimale afstand van alle mensen van de rand van = 500 mm).

We zijn hier om te helpen!

Onze veiligheidsadviseurs kunnen u helpen bij de risicobeoordeling van de huidige risicosituatie. Ook met vragen over onze producten kunnen wij u altijd adviseren. Bel ons of neem contact met ons op via e-mail; wij zullen direct uw probleem oplossen!