Contact

Valbeveiliging - Simplified Safety

Valbeveiliging
Dakrandbeveiliging
en veiligheidoplossingen

088-0040500

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Simplifiedsafety.nl

Simplifiedsafety.nl is een handelsnaam van Simplified Safety B.V., Valkenburgerstraat 52, 6325 BP Berg en Terblijt, KvK nummer: 61587176; BTW nummer: NL854403450B01.

1. DEFINITIES

2. BEDINGEN

3. BESTELLINGEN

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

5. CONFORMITEIT, GARANTIE EN RECLAME

6. PRIJS EN BETALING

7. UITVOERING VAN DIENSTEN

8. RECHTEN VAN LEVERANCIER

9. MEERDERJARIGHEID

10. BEZORGING

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12. AANSPRAKELIJKHEID

13. Privacy en veiligheid

14. OVERMACHT

15. AFSPLITSING

16. WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER